Stało Cytaty

Stało Cytaty: Dob­rze się stało, że źle się stało. -Lech Wałęsa


Stało Cytaty: Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Stało Cytaty: Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze. -Józef Stalin


Życie-stało-ę-lepsze-towarzysze-życie-stało-ę-weselsze
Stało Cytaty: Milczenie stało się jego mową ojczystą. -Oliver Goldsmith


Stało Cytaty: Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. -Małgorzata Stolarska


szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
Stało Cytaty: Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa. -Tales z Miletu


wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa
Stało Cytaty: Nieważne ja­kie two­je ciało. Ważne, co z duszą się stało?  -Bujak Bogusław


nieważne-ja­kie-two­-ciało-ważne co z duszą ę-stało 
Stało Cytaty: Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo. -Albert Einstein


stało-ę-przeraźliwie-oczywiste-że-technologie-wyprzedziły-już-nasze-człowieczeństwo
Stało Cytaty: Nadzieje na jutro są atrakcyjne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na-jutro-są-atrakcyjne-póki-dziś-nie-stało-ę-wczoraj
Stało Cytaty: Niech zgi­nie świat, by­leby stało się za­dość sprawiedliwości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Stało Cytaty: Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj
Stało Cytaty: Byle tylko Słowo nie stało się ciałem poza nami. -Jan Twardowski


byle-tylko-słowo-nie-stało-ę-ciałem-poza-nami
Stało Cytaty: Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. -Mark Twain


wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
Stało Cytaty: Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William


bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
Stało Cytaty: Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne. -Jacek Wejroch


mi­mo-pow­szechne­go-znie­czu­lenia-życie-nie stało ę-mniej-bolesne
Stało Cytaty: Zniknęła gdzieś tajemnica, oczekiwania, pytania i emocje. Nieosiągalne, podane na rozgrzanej patelni, stało się prozą. -Wojciech Mann


zniknęła-gdzieś-tajemnica-oczekiwania-pytania-i-emocje-nieosiągalne-podane-na-rozgrzanej-patelni-stało-ę-prozą
Stało Cytaty: Stało się prze­raźli­wie oczy­wis­te, że techno­logie wyp­rzedziły już nasze człowieczeństwo. -Albert Einstein


stało ę-prze­raźli­wie-oczy­wis­te-że techno­logie-wyp­rzedziły-już-nasze-człowieczeństwo
Stało Cytaty: Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński


wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze