Stań Cytaty

Stań Cytaty: Lu­bisz stan odurze­nia ? A wiesz że wszys­tko , co cię w niego wpro­wadza nie jest smaczne ? Bo stan odurze­nia nie jest na­tural­ny. Ale i tak go lu­bisz , bez względu na smak. -Namia


lu­bisz-stan-odurze­nia- a wiesz-że wszys­tko- co ę-w niego-wpro­wadza-nie jest smaczne- bo stan-odurze­nia-nie jest na­tural­ny
Stań Cytaty: Jes­tem sam, wal­ka wręcz, tchórzy zaw­sze jest dwu Liczę tyl­ko na siebie, przy­jaciele? z ni­mi chuj Mu­sisz bar­dzo się pos­ta­rać, bym osiągnął stan gorączki białej Stan wyjątko­wy dop­ro­wadzam w nim do kalectw Niena­wiść sięgnęła ze­nitu, opo­nent o li­tość błaga Zos­ta­je po nim nic tu, je­dyna wnętrzności tara Słyszeć la­ment ko­biet wrogów, Bru­no do te­go zwykł Uważaj na słowa, byś wro­giem nie stał się Ty. -Bruno


Stań Cytaty: Każdy stan ma swoich zdrajców. -Soren Aabye Kierkegaard


Stań Cytaty: Stań się tym, kim jesteś. -Viktor Frankl


Stań Cytaty: Stań przed ołtarzem, nie pod płotem. -MyBigDreams


stań-przed-ołtarzem-nie pod-płotem
Stań Cytaty: Szczęście - stan który tak szyb­ko przemija. -PoznajPrawdę


szczęście- stan-który-tak-szyb­ko-przemija
Stań Cytaty: Nie wy­dawaj roz­kazów po­nad stan!  -Wiesław Brudziński


Stań Cytaty: W walce między tobą a światem stań po stronie świata. -Franz Kafka


w-walce-między-tobą-a-światem-stań-po-stronie-świata
Stań Cytaty: Chcesz złowić morze, to sam stań się morzem. -Jerzy Krzysztoń


chcesz-złowić-morze-to sam-stań ę-morzem
Stań Cytaty: Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny. -Jerzy Paczkowski


niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
Stań Cytaty: Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi. -Tadeusz Gicgier


niektórych-do­piero-stan-chwiej­noś-dop­ro­wadza-do równowagi
Stań Cytaty: Najpierw stań się wartościowym człowiekiem, a sukces nadejdzie sam -Albert Einstein


najpierw-stań-ę-wartościowym-człowiekiem-a-sukces-nadejdzie-sam
Stań Cytaty: Stań się od­pornym, a wyt­rzy­małość będzie zbędna. -Bolesław Paszkowski


stań ę-od­pornym-a wyt­rzy­łość-będzie-zbędna
Stań Cytaty: Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo. -Anonim


dobry-stan-zdrowia-jest-lepszy-ż-największe-bogactwo
Stań Cytaty: Małżeństwo to stan, który kobiety muszą znosić z godnością i siłą. -Margaret Mitchell


małżeństwo-to-stan-który-kobiety-muszą-znosić-z-godnośą-i-łą
Stań Cytaty: Błogi to stan śmieci w którym prze­jawia się życie ... -Cykam


błogi-to stan-śmieci-w którym prze­jawia ę-życie
Stań Cytaty: Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością. -Anonim


teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
Stań Cytaty: Smu­tek to stan przejściowy - przychodzi, od­chodzi zu­pełnie jak ludzie... -Papużka


smu­tek-to stan-przejściowy- przychodzi-od­chodzi-zu­pełnie-jak ludzie