Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty

Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Były dwie możliwości: albo stanąć na gruncie ich zasad, albo zawisnąć nad nimi. -Stanisław Jerzy Lec


były-dwie-możliwoś-albo-stanąć-na-gruncie-ich-zasad-albo-zawisnąć-nad-nimi
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Wszyscy ludzie w gruncie rzeczy są lepsi aniżeli ich zewnętrzne oblicze, niż krępujące ich pozory. -Robert Louis Stevenson


wszyscy-ludzie-w-gruncie-rzeczy-są-lepsi-aniżeli-ich-zewnętrzne-oblicze-ż-krępują-ich-pozory
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Nadmierna dbałość rodziców o ich własne dzieci, a niechęć do cudzych jest tak jak poczucie klasowe, patriotyzm, troska o zbawienie własnej duszy i tym podobne cnoty - nikczemną ekskluzywnością w gruncie rzeczy. -Thomas Hardy


Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Rodzice najpierw spełniają obowiązek uczucia w stosunku do dzieci, potem obdarzają je zaufaniem jak cukierkami, potem kontrolują je jak zegary, potem oczekują wdzięczności... Poprawne zachowanie, kilka elastycznych zasad nazywają wychowaniem. Stopnie na cenzurze potwierdzają w ich oczach wynik opieki i zainteresowania życiem dziecka. Ostatecznie nie można im mieć wszystkiego za złe i tak mają dużo wątpliwości. -Izabela Bielińska


Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Odrzucanie zasad to także zasada. -Jean Paul Sartre


Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Nadmiar zasad wprowadza kwasy. -Urszula Zybura


Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Nic nie może stanąć pomiędzy prawdziwymi przyjaciółmi. -Eurypides


nic-nie-może-stanąć-pomiędzy-prawdziwymi-przyjaciółmi
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Wiele zasad utonęło w fali alkoholu. -Elżbieta Grabosz


Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Zdać sobie sprawę z nieistotności czasu, to stanąć u wrót mądrości. -Bertrand Russell


zdać-sobie-sprawę-z-nieistotnoś-czasu-to-stanąć-u-wrót-mądroś
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Czasem przestrzega się zasad mimo braku regulaminu. -Anna Kowalska


czasem-przestrzega-ę-zasad-mimo-braku-regulaminu
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Być nikim to w gruncie rzeczy przywilej. -Simone de Beauvoir


Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Stanąć na skra­ju dro­gi , spoj­rzeć w dal i po­myśleć - dokąd zmie­rzam ?  -Ryder


stanąć-na skra­ju-dro­gi- spoj­rzeć-w dal-i po­myść- dokąd-zmie­rzam- 
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: By ut­rzy­mać równo­wagę, trze­ba nam cza­sem stanąć na krawędzi. -Papillondenuit


by ut­rzy­ć-równo­wagę-trze­ba-nam-cza­sem-stanąć-na krawędzi
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Żyj życiem, jak­byś miał już na­zajut­rz Ze śmier­cią twarzą w twarz stanąć  -Kazik Staszewski


Żyj-życiem-jak­byś-miał-już-na­zajut­rz-ze-śmier­ą-twarzą-w twarz-stanąć 
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Mądrość w gruncie rzeczy to tylko oczyszczona energia szczęścia. -Maurice Maeterlinck


mądrość-w-gruncie-rzeczy-to-tylko-oczyszczona-energia-szczęścia
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: W gruncie rzeczy ludzie nie lubią się śmiać. -Jacques Tati


w-gruncie-rzeczy-ludzie-nie-lubią-ę-śmiać
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Skażenie każdego rządu zaczyna się prawie zawsze od skażenia jego zasad. -Montesquieu


skażenie-każdego-rzą-zaczyna-ę-prawie-zawsze-od-skażenia-jego-zasad
Stanąć Na Gruncie Ich Zasad Cytaty: Pożytek przynosi nam stosowanie zasad, a nie ślepa wobec nich uległość. -Pierre Charron


pożytek-przynosi-nam-stosowanie-zasad-a-nie-ślepa-wobec-nich-uległość