Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty

Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Stanął mój zegar wreszcie jes­tem na czasie. Tyl­ko chrapanie. -Kapitan


stanął-mój-zegar-wreszcie-jes­tem-na czasie-tyl­ko-chrapanie
Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Mu­minek wyob­ra­ził so­bie, że jest Buką. Zgięty wpół po­suwał się wol­no przez sto­sy mar­twych liści, a po­tem stanął, roz­pościerając wo­koło siebie mgłę. Wreszcie wes­tchnął i spoj­rzał tęsknie w ok­no. Czuł się naj­bar­dziej sa­mot­nym stworze­niem na świecie. -Tove Jansson


Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing


bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli
Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Zegar: Czas w konserwie. -Antoni Regulski


Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Zegar skraca czas. -Antoni Regulski


Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Zegar tyka. Wszystkich. -Stanisław Jerzy Lec


Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Ktoś po­wie­dział, że'' Człowiek jest ak­to­rem, na wiel­kiej scenie...'' Myślę tak sa­mo i mam wreszcie wytłumaczenie; Sce­narzys­ta pisze nam scenariusz. Reżyser ob­sta­wia nas w ja­kiejś roli... A kto na­pisał mój scenariusz?! I gdzie sce­narzys­ta spier*dolił!!!  -Niusza


Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Zegar nie bije dla tych, co szczęśliwi! -Fryderyk Schiller


Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Europa była zegarem świata. Ten zegar stoi. -Harro Schulze-Boysen


Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Zegarmistrz Nas­ta­wiał wszys­tkim zegarki Aż wte­dy przyszła ona Te­raz na­wet je­mu stanął. -Andrea


zegarmistrz-nas­­wiał-wszys­tkim-zegarki-aż-wte­dy-przyszła-ona-te­raz-na­wet-­mu-stanął
Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Założył trzy dok­tor­skie kon­ta je­den ta­ki ze wsi Portal, A po­tem wo­rek uczo­nych fac­jat się rozplatał. Pro­fesorów, wreszcie szlachciurów i feudałów; Księżniczek i woźnych trybunału. Wreszcie ad­min się wkurzył i całą tą bi­lokac­je posprzątał. -fyrfle


Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Goście to mili ludzie: Nie patrzą na zegar, mają apetyt i mówią wszyscy naraz. -Seweryn Eugeniusz Barbag


goście-to-mili-ludzie-nie-patrzą-na-zegar-mają-apetyt-i-mówią-wszyscy-naraz
Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy:


bije-zegar-godziny-my-wtedy-mawiamy-jak-ten-czas-szybko-mija-a-to-my-mijamy
Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Mój Aniele w Twoich ramionach wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze Mój Aniele w Twoich ramionach czułam się jak dziecko pamiętam jak śpiewałaś mi piosenki Mój Aniele Twój głos kojącą kołysanką a po moim policzku wol­no spływała łza tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­ko Ty pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy Mój Aniele nau­czyłaś mnie śmiać się do łez pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki a gdy się bałam.. Mój Aniele! w Twoich ramionach byłam bezpieczna pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki każdą słabość wróć nie płacz Mój Aniele... -wenaa01


Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Stanął pod pryszni­cem Piękny jak bóg młody Na­myd­lił się kran od­kręcił A tu nie ma wo­dy Ka­zimierz Win­nicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


stanął-pod-pryszni­cem-piękny-jak bóg-młody-na­myd­lił ę-kran-od­kręł-a- nie  wo­dy-ka­zimierz-win­nicki-wszel­kie-pra­wa
Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Nie wiem, kim był mój dziadek; bardziej interesuje mnie kim będzie mój wnuk. -Abraham Lincoln


nie-wiem-kim-był-mój-dziadek-bardziej-interesuje-mnie-kim-będzie-mój-wnuk
Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Przychodzę do Ciebie w lek­kim powiewie. De­likat­nie mus­kam two­je włosy, po­liczki i usta... słyszysz mój głos... czu­jesz mój do­tyk.... reszta to tajemniczość... -Palladyn89


przychodzę-do ciebie-w lek­kim-powiewie-de­likat­nie-mus­kam-two­-włosy-po­liczki-i usta-słyszysz-mój-głos-czu­jesz-mój
Stanął Mój Zegar Wreszcie Cytaty: Mieć rację to niewiele, nawet stary nieczynny zegar dwa razy na dobę ma rację. -Jean Cocteau


mieć-rację-to-niewiele-nawet-stary-nieczynny-zegar-dwa-razy-na-dobę-rację