Stanął Cytaty

Stanął Cytaty: Stanął mój zegar wreszcie jes­tem na czasie. Tyl­ko chrapanie. -Kapitan


stanął-mój-zegar-wreszcie-jes­tem-na czasie-tyl­ko-chrapanie
Stanął Cytaty: Zegarmistrz Nas­ta­wiał wszys­tkim zegarki Aż wte­dy przyszła ona Te­raz na­wet je­mu stanął. -Andrea


zegarmistrz-nas­­wiał-wszys­tkim-zegarki-aż-wte­dy-przyszła-ona-te­raz-na­wet-­mu-stanął
Stanął Cytaty: Stanął pod pryszni­cem Piękny jak bóg młody Na­myd­lił się kran od­kręcił A tu nie ma wo­dy Ka­zimierz Win­nicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


stanął-pod-pryszni­cem-piękny-jak bóg-młody-na­myd­lił ę-kran-od­kręł-a- nie  wo­dy-ka­zimierz-win­nicki-wszel­kie-pra­wa
Stanął Cytaty: Bo kto bieg­nie - zgi­nie dziś w biegu! A kto stanął - pad­nie gdzie stał! Krwią w pa­nice pisze­my na śniegu: My nie wil­ki, my mięso na strzał!  -Jacek Kaczmarski


bo kto-bieg­nie- zgi­nie-dziś-w biegu-a-kto-stanął- pad­nie-gdzie-stał-krwią-w pa­nice-pisze­my-na śniegu-my-nie wil­ki
Stanął Cytaty: ' Dow­cip Ma­tyl­dy ' Nałapał Ja­sio much do słoika po czym włożył tam psie gówno, słoik zakręcił i stanął z nim przed swoim blokiem. Po chwi­li przechodzi sąsiad­ka i zdzi­wiona py­ta Jasia... - Ja­siu, co ty robisz? Na to Ja­sio odpowiada... - muszę kupe. -Angelique Cruelty


Stanął Cytaty: Mu­minek wyob­ra­ził so­bie, że jest Buką. Zgięty wpół po­suwał się wol­no przez sto­sy mar­twych liści, a po­tem stanął, roz­pościerając wo­koło siebie mgłę. Wreszcie wes­tchnął i spoj­rzał tęsknie w ok­no. Czuł się naj­bar­dziej sa­mot­nym stworze­niem na świecie. -Tove Jansson


Stanął Cytaty: Cicho w nawiasie w najgłębszym cieniu prze­miana ciała w wodę między słowami temperatury łza, co była ptakiem na­kar­miła chłodną zieleń od­dał życie za przyszłość słońce za murem mruży jas­kra­we oczy cho­wa się w sza­rym kocu żeby uk­ryć wzruszenie pies przystanął i krzyk też stanął w je­go gardle i nikt nam nie powiedział że umarł dziś os­tatni płatek śniegu  -jatoja


Stanął Cytaty: Zes­tarzałam się już nies­te­ty, ale pew­na chwi­la wpadła mi w pamięć. Tuż przed ma­turą pod­szedł do mnie nau­czy­ciel- star­szy pan, niemal na emeryturze. -Dlacze­go ty zaw­sze się uśmie­chasz?- za­pytał mnie i stanął na­de mną. Spoj­rzałam się na niego z uśmie­chem i odpowiedziałam: -Życie jest zbyt krótkie, żeby wie­cznie płakać. -Secret_Claire