Stanie Uchronić Cytaty

Stanie Uchronić Cytaty: Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. -Menander


wykształcenie-to-dobro-którego-nic-nie-jest-w-stanie-nas-pozbawić
Stanie Uchronić Cytaty: Znakomita większość ludzi znajduje się w stanie chronicznego przyćmienia umysłu. -Jan Ignacy Niecisław Baudouin De Courtenay


Stanie Uchronić Cytaty: Zbyt mnie straszyli i teraz niczym już przestraszyć nie są w stanie. -Michaił Bułhakow


zbyt-mnie-straszyli-i-teraz-niczym-już-przestraszyć-nie-są-w-stanie
Stanie Uchronić Cytaty: Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia. -John Locke


wiedza-człowieka-nie-jest-w-stanie-przekroczyć-granic-jego-doświadczenia
Stanie Uchronić Cytaty: Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !   -Uśmiechnięta Anielica


Stanie Uchronić Cytaty: Kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko co po niej nastąpi również stanie się lepsze. -Paulo Coelho


kiedy-ulepszysz-teraźniejszość-wszystko-co-po-niej-nastąpi-również-stanie-ę-lepsze
Stanie Uchronić Cytaty: I możesz najwyżej potem wpaść na chwilę do swoich bliskich w stanie lotnym przezroczystym. -Dorota Masłowska


i-możesz-najwyżej-potem-wpaść-na-chwilę-do-swoich-bliskich-w-stanie-lotnym-przezroczystym
Stanie Uchronić Cytaty: Ludzkość stawia sobie zawsze takie zadania, które jest w stanie rozwiązać. -Karol Marks


ludzkość-stawia-sobie-zawsze-takie-zadania-które-jest-w-stanie-rozwiązać
Stanie Uchronić Cytaty: Demagog to człowiek, który obiecuje coś, czego inni nie są w stanie spełnić. -Paul Henri Spaak


demagog-to-człowiek-który-obiecuje-coś-czego-inni-nie-są-w-stanie-spełć
Stanie Uchronić Cytaty: Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć. -Napoleon Hill


cokolwiek-umysł-ludzki-jest-w-stanie-wymyść-i-w-co-uwierzyć-może-też-osiągnąć
Stanie Uchronić Cytaty: Dzieci zaczynają w końcu myśleć, że Bóg jest kręgowcem w gazowym stanie skupienia. -Albert Einstein


dzieci-zaczynają-w-końcu-myść-że-bóg-jest-kręgowcem-w-gazowym-stanie-skupienia
Stanie Uchronić Cytaty: Nikt nie jest w stanie obudzić w nas poczucia niższości bez naszej zgody. -Eleonora Roosevelt


nikt-nie-jest-w-stanie-obudzić-w-nas-poczucia-ższoś-bez-naszej-zgody
Stanie Uchronić Cytaty: Jeśli człowiek często bywa przedmiotem rozmowy, stanie się wkrótce obiektem krytyki. -Immanuel Kant


jeśli-człowiek-często-bywa-przedmiotem-rozmowy-stanie-ę-wkrótce-obiektem-krytyki
Stanie Uchronić Cytaty: Miłość nie odnawiana każdego dnia stanie się przyzwyczajeniem, a z biegiem czasu niewolą. -Khalil Gibran


miłość-nie-odnawiana-każdego-dnia-stanie-ę-przyzwyczajeniem-a-z-biegiem-czasu-niewolą
Stanie Uchronić Cytaty: Między mężczyznami zawsze panuje jakaś oschłość, którą tylko kobieta osłodzić w stanie. -Jean Jacques Rousseau


między-mężczyznami-zawsze-panuje-jakaś-oschłość-którą-tylko-kobieta-osłodzić-w-stanie
Stanie Uchronić Cytaty: Tylko ten, kto płynie pod prąd, jest w stanie ocenić jego siłę. -Woodrow Wilson


tylko-ten-kto-płynie-pod-prąd-jest-w-stanie-ocenić-jego-łę
Stanie Uchronić Cytaty: W biało-czer­wo­nym Ter­ro­rys­ta­nie krzyw­da Ci się stanie Dro­ga Pa­ni, Sza­now­ny Panie... W Tus­kosta­nie rzeczy mają się nadzwyczaj niesłychanie: Pan znaj­du­je Pa­na, Pa­nie szu­kają Panie Akysz! A niech im sie krzyw­da stanie! Lecz mądrość ga­wie­dzi naj­większym jest źródłem wiedzy Więc niszczą się nawza­jem ko­leżan­ki i koledzy Swo­je


Stanie Uchronić Cytaty: Nie szafuję lekkomyślnie słowem MIŁOŚĆ, są jednak ludzie, którzy są w stanie powiedzieć, że kochają kiełbasę. -Joseph Conrad


nie-szafuję-lekkomyślnie-słowem-miŁoŚĆ-są-jednak-ludzie-którzy-są-w-stanie-powiedzieć-że-kochają-kiełbasę