Stanie Uznać Cytaty

Stanie Uznać Cytaty: Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini


siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Stanie Uznać Cytaty: Ani przez chwilę nie jestem w stanie uznać za mój rząd tej organizacji politycznej, która jest jednocześnie rządem popierającym niewolnictwo. -Henry David Thoreau


ani-przez-chwilę-nie-jestem-w-stanie-uznać-za-mój-rząd-tej-organizacji-politycznej-która-jest-jednocześnie-rządem-popierającym-niewolnictwo
Stanie Uznać Cytaty: Zazdrościć - to uznać swoją niższość. -Pliniusz Młodszy


Stanie Uznać Cytaty: Kto utracił wstyd, tego można uznać za straconego. -Plaucjusz


kto-utracił-wstyd-tego-można-uznać-za-straconego
Stanie Uznać Cytaty: Największy wysiłek rozumu - to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają. -Pascal Blaise


największy-wysiłek-rozumu-to-uznać-że-istnieje-nieskończona-mnogość-rzeczy-które-go-przerastają
Stanie Uznać Cytaty: Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze. -Pierre Bayle


błędy-niewiele-na-tym-zyskują-że-już-od-wieków-trwają-trudno-z-tej-racji-uznać-za-lepsze
Stanie Uznać Cytaty: Jeżeli niedziela stanie się świętem matki, to stanie się również świętem rodziny. -Aleksander Fedorowicz


jeżeli-niedziela-stanie-ę-świętem-matki-to-stanie-ę-również-świętem-rodziny
Stanie Uznać Cytaty: Nigdy nie zapominaj, że oferujesz klientowi pomoc, a nie błagasz go o zamówienie. W większości wypadków to ty robisz mu przysługę. Służysz mu radą, której nikt inny nie jest w stanie udzielić. Jeżeli kupujący nie jest w stanie tego docenić, to tylko jego strata. -Adam Ygnasik


Stanie Uznać Cytaty: Gdybyż to można było się nauczyć, jak się pozbyć próżności, dumy i wynikającej z tego przesadnej wrażliwości. Dlaczego to takie trudne uznać uczucie za coś organicznego, coś, co przypływa i odpływa nie pociągając za sobą oskarżeń za winę. -Barbara Frischmuth


Stanie Uznać Cytaty: Potrzebny raport: o stanie draństwa. -Zbigniew Waydyk


Stanie Uznać Cytaty: Wszystko jest w stanie całkowitego rozczochrania. -Wallace


wszystko-jest-w-stanie-całkowitego-rozczochrania
Stanie Uznać Cytaty: Sztuka jest obserwowaniem świata w stanie łaski. -Herman Hesse


sztuka-jest-obserwowaniem-świata-w-stanie-łaski
Stanie Uznać Cytaty: Wszystko jest trudne zanim stanie się proste. -Margaret Fuller


wszystko-jest-trudne-zanim-stanie-ę-proste
Stanie Uznać Cytaty: Wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe -Goethe


wszystko-jest-trudne-zanim-stanie-ę-łatwe
Stanie Uznać Cytaty: Le­piej na każde żądanie Niż cze­kać jak stanie  -fyrfle


le­piej-na każde-żądanie-niż-cze­kać-jak stanie 
Stanie Uznać Cytaty: Dwieście lat to akurat tyle ile jesteśmy w stanie zapamiętać. -Gertruda Stein


dwieście-lat-to-akurat-tyle-ile-jesteśmy-w-stanie-zapamięć
Stanie Uznać Cytaty: Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. -Menander


wykształcenie-to-dobro-którego-nic-nie-jest-w-stanie-nas-pozbawić
Stanie Uznać Cytaty: W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka. -Thomas Carlyle


w-śmiechu-jest-klucz-którym-jesteśmy-w-stanie-rozszyfrować-całego-człowieka