Stanowi Cytaty

Stanowi Cytaty: Kobiety tak trudne są do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły. -Vittorio De Sica


kobiety-tak-trudne-są-do-przejrzenia-ponieważ-każda-z-nich-stanowi-wyjątek-od-reguły
Stanowi Cytaty: W kraju, gdzie miłość stanowi najważniejszą sprawę, zazdrość jest największą namiętnością. -Montesquieu


w-kraju-gdzie-miłość-stanowi-najważniejszą-sprawę-zazdrość-jest-największą-namiętnośą
Stanowi Cytaty: Początkowo seks stanowi egzaltację miłości, potem stapia się z nią w jedno. -Cyril Collard


początkowo-seks-stanowi-egzaltację-miłoś-potem-stapia-ę-z-ą-w-jedno
Stanowi Cytaty: Dla wielu ludzi utrudnianie sobie życia stanowi jakiś ulubiony sport. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


dla-wielu-ludzi-utrudnianie-sobie-życia-stanowi-jakiś-ulubiony-sport
Stanowi Cytaty: Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga. -Jan Paweł II


miłość-jest-tym-co-stanowi-o-doskonałoś-moralnej-człowieka-jego-podobieństwie-do-boga
Stanowi Cytaty: Ta mała cząstka, którą mi zabieracie stanowi istotę mojej wolności - jest wszystkim. -Michał Bakunin


ta-ła-cząstka-którą-mi-zabieracie-stanowi-istotę-mojej-wolnoś-jest-wszystkim
Stanowi Cytaty: Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia. -John Stuart Mill


gramatyka-jest-najbardziej-elementarną-częśą-logiki-ponieważ-stanowi-początek-analizy-myślenia
Stanowi Cytaty: Śmierć stanowi nowe narodziny i jest przejawem i manifestacją spotęgowanej siły wyższego życia. -Johann Gottlieb Fichte


Śmierć-stanowi-nowe-narodziny-i-jest-przejawem-i-manifestacją-spotęgowanej-ły-wyższego-życia
Stanowi Cytaty: Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historię życia kobiety. -Anne Louise Stael - Holstein


miłość-która-jest-epizodem-w-życiu-mężczyzny-stanowi-całą-historię-życia-kobiety
Stanowi Cytaty: Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historią życia kobiety. -Anonim


miłość-która-jest-epizodem-w-życiu-mężczyzny-stanowi-całą-historią-życia-kobiety
Stanowi Cytaty: Nadzieja, być może, stanowi ten sam materiał, z którego uczyniona jest nasza dusza. -Gabriel Marcel


nadzieja-być-może-stanowi-ten-sam-materiał-z-którego-uczyniona-jest-nasza-dusza
Stanowi Cytaty: Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód. -Thomas Edison


nigdy-ę-nie-zniechęcam-ponieważ-każde-odrzucenie-niewłaściwej-próby-stanowi-kolejny-krok-naprzód
Stanowi Cytaty: Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód -Thomas Edison


nigdy-ę-nie-zniechęcam-ponieważ-każde-odrzucenie-niewłaściwej-próby-stanowi-kolejny-krok-naprzód
Stanowi Cytaty: Ta chwila, kiedy się ludzie kochają wzrokiem tylko, stanowi najidealniejszą część całego procesu miłości. -Adolf Dygasiński


ta-chwila-kiedy-ę-ludzie-kochają-wzrokiem-tylko-stanowi-najidealniejszą-część-całego-procesu-miłoś
Stanowi Cytaty: Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa. -Albert Einstein


wolność-nauczania-i-wyrażania-opinii-w-książkach-i-prasie-stanowi-podstawę-zdrowego-i-naturalnego-rozwoju-każdego-społeczeństwa
Stanowi Cytaty: To właśnie stanowi najdrapieżniejszą cechę nieświadomego egoizmu ludzi, że wokół nich zaczynają się mnożyć podobni im egoiści. -Alfons Daudet


to-właśnie-stanowi-najdrapieżniejszą-cechę-nieświadomego-egoizmu-ludzi-że-wokół-nich-zaczynają-ę-mnożyć-podobni-im-egoiś
Stanowi Cytaty: Nikt nigdy nie wyrzekł się Boga na łożu śmierci; ten prosty fakt stanowi najlepszy argument w sporach z ateistami. -Hannah More


nikt-nigdy-nie-wyrzekł-ę-boga-na-łożu-śmierci-ten-prosty-fakt-stanowi-najlepszy-argument-w-sporach-z-ateistami
Stanowi Cytaty: Nie ma nic bardziej niebezpiecznego od biernego sąsiedztwa z dobrym człowiekiem, ponieważ stanowi ono najlepszą atmosferę dla rozwoju egoizmu. -Antoni Makarenko


nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-od-biernego-sąsiedztwa-z-dobrym-człowiekiem-ponieważ-stanowi-ono-najlepszą-atmosferę-dla-rozwoju-egoizmu