Starości Cytaty

Starości Cytaty: Boimy się starości włosów jak fi­ran­ki na święta wieszane schodów co tak nagle przeszkodą się stały Boimy się starości i niezrozumienia od­bi­tego w lustrze sta­rego spojrzenia... Nie bójmy się, przyjdzie zaw­sze naz­byt szybko jak za lat dzieciństwa śmierć po złotą rybkę Nie bójmy się, starość nie wyczekiwana to wszak tyl­ko młodość przeterminowana  -Gold Fishy


Starości Cytaty: Wspomnienia są podporą starości. -Polivios Dimitrakopulos


Starości Cytaty: Ośmieszanie młodości to przywilej starości. -Lech Konopiński


Starości Cytaty: Tros­ki to połowa dro­gi do starości. -Ali Ibn Abi Talib


Starości Cytaty: Troski to połowa drogi do starości. -Ali Ibn Abi Talib


Starości Cytaty: Żadne kłamstwo nie doczeka starości. -Sofokles


Żadne-kłamstwo-nie-doczeka-staroś
Starości Cytaty: Z god­nością ocze­kuj starości. -Sokrates


z god­nośą-ocze­kuj-staroś
Starości Cytaty: W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości - brak zmartwień. -Sokrates


w-zimie-potrzebne-jest-ciepłe-okrycie-w-staroś-brak-zmartwień
Starości Cytaty: Biedna starości, wszyscy cię żądamy, a gdy przyjdziesz to narzekamy. -Jan Kochanowski


biedna-staroś-wszyscy-ę-żądamy-a-gdy-przyjdziesz-to-narzekamy
Starości Cytaty: O ileż dłuższe i zręczniejsze ręce ma młoda głupota od mądrej starości. -Maria Kuncewicz


o-ileż-dłuższe-i-zręczniejsze-rę-młoda-głupota-od-mądrej-staroś
Starości Cytaty: Wczoraj - dzieciństwo młodości, młodość wieku dojrzałego, zupełna przeszłość starości. -Ambrose Gwinett Bierce


wczoraj-dzieciństwo-młodoś-młodość-wieku-dojrzałego-zupełna-przeszłość-staroś
Starości Cytaty: Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift


każdy-pragnie-żyć-długo-ale-nikt-nie-chciałby-staroś
Starości Cytaty: Wszystkie lata naszego życia, od dzieciństwa do starości, są bardzo krótkim okresem w porównaniu z wiecznością. -Platon


wszystkie-lata-naszego-życia-od-dzieciństwa-do-staroś-są-bardzo-krótkim-okresem-w-porównaniu-z-wiecznośą
Starości Cytaty: Śmierć staje się prawdziwa dopiero wtedy, gdy zaczyna przenikać do człowieka szczelinami starości. -Milan Kundera


Śmierć-staje-ę-prawdziwa-dopiero-wtedy-gdy-zaczyna-przenikać-do-człowieka-szczelinami-staroś
Starości Cytaty: Ci, którzy prawdziwie kochają, nigdy się nie starzeją. Mogą umrzeć ze starości, ale umierają młodzi. -Arthur Wing Pinero


ci-którzy-prawdziwie-kochają-nigdy-ę-nie-starzeją-mogą-umrzeć-ze-staroś-ale-umierają-młodzi
Starości Cytaty: Obojętność dla śmierci jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego - zapowiedzią nadchodzącej starości. -Bolesław Prus


obojętność-dla-śmierci-jest-cechą-umysłów-dojrzałych-a-pociąg-do-życia-wiecznego-zapowiedzią-nadchodzącej-staroś
Starości Cytaty: W młodości nasze szczęście jest nadzieją; w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości. -Samuel Coleridge


w-młodoś-nasze-szczęście-jest-nadzieją-w-staroś-rozpamiętywaniem-nadziei-młodoś
Starości Cytaty: W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości. -Samuel Coleridge


w-młodoś-nasze-szczęście-jest-nadzieją-w-staroś-rozpamiętywaniem-nadziei-młodoś