Stracę łączność Cytaty

Stracę łączność Cytaty: Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność. -Johann Gottlieb Fichte


nie-umrę-w-ogó-dla-siebie-lecz-tylko-dla-innych-dla-tych-z-którymi-stracę-łączność
Stracę łączność Cytaty: Nie mogę go stra­cić, bo jeśli stracę to ciało, to stracę również i włas­ne i nie zos­ta­nie mi nic prócz duszy. -Marek Hłasko


nie-mogę-go stra­ć-bo śli-stracę-to ciało-to stracę-również-i włas­ne-i nie zos­­nie-mi nic-prócz-duszy
Stracę łączność Cytaty: Szalenie łatwo zerwać łączność z człowiekiem, jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu. -Witold Gombrowicz


szalenie-łatwo-zerwać-łączność-z-człowiekiem-jest-to-przede-wszystkim-kwestia-zmiany-tonu
Stracę łączność Cytaty: Mam nadzieję, że będziesz moim aniołem, który pod­niesie mnie, gdy stracę sens do życia. -AnDree


mam-nadzieję-że będziesz-moim-aniołem-który-pod­niesie-mnie-gdy-stracę-sens-do życia
Stracę łączność Cytaty: szóstym zmysłem muskasz łączność wspomnień fotograficzna na twarzach piętno lat w oczach ser­cu wciąż ten sam o całe niebo aż  jesteś echo niczym balsam Cris 16.06.2016r. -Cris


szóstym-zmysłem-muskasz-łączność-wspomnień-fotograficzna-na-twarzach-piętno-lat-w-oczach-ser­cu-wciąż-ten-sam-o-całe-niebo-aż -jesteś
Stracę łączność Cytaty: Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko? -Anonim


jeśli-to-kim-jestem-zależy-od-tego-co-mam-to-kim-będę-śli-stracę-wszystko
Stracę łączność Cytaty: Za­nim wy­powiem słowo


Stracę łączność Cytaty: Ru­tyna życia codziennego. I ten fałsz za każdym progiem.. Nieunik­nione kłam­stwa i po­rażki. Dlacze­go każdy człowiek tak postępuje? Nie is­tnieją ludzie spra­wied­li­wi, uprzejmi? Gdzie oni są? Gdzie się ukryli? Może jut­ro brak­nie mi tchu, może stracę do­bytek i radość.. Choć dot­knęła mnie już sa­mot­ność, wciąż się jej boję.. Ciągle jes­tem sa­ma, zda­na na siebie. Może kiedyś od­naj­dzie mnie ten je­dyny, prawdziwy przyjaciel. 11.06.2011 * z de­dykacją dla fałszy­wej koleżanki.. -watchingmefall