Strach Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Strach Cytaty: Strach bywa różny, ale najgorszy jest strach przed wstydem. -Roman Bratny
strach-bywa-różny-ale-najgorszy-jest-strach-przed-wstydem
Strach Cytaty: Widzowie lubią być bezpiecznie straszeni. Strach nierzeczywisty jest rodzajem homeopatii na strach rzeczywisty. -Wisława Szymborska
widzowie-lubią-być-bezpiecznie-straszeni-strach-nierzeczywisty-jest-rodzajem-homeopatii-na-strach-rzeczywisty
Strach Cytaty: Nie wol­no się bać, strach za­bija duszę. Strach to mała śmierć, a wiel­kie unicestwienie. Sta­wię mu czoło. Niech przej­dzie po mnie i prze­ze mnie. A kiedy przej­dzie, od­wrócę oko swej jaźni na je­go drogę. Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic. Jes­tem tyl­ko ja. -Frank Herbert
Strach Cytaty: - Czym według ciebie jest wojna? - To wal­ka o ideały, bo­hater­skie czy­ny i odwaga. - Nie masz o niczym pojęcia. Woj­na to strach. Strach i krew. -Natsuhi013
 czym-według-ciebie-jest wojna- to wal­ka-o ideały-bo­hater­skie-czy­ny-i odwaga- nie-masz-o niczym-pojęcia-woj­na to strach
Strach Cytaty: Przy­jaźń to strach przed sa­mot­nością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem. -Tadeusz Konwicki
przy­jaźń-to strach-przed-­­nośą-a miłość-to jeszcze-większy-strach-przed-osamotnieniem
Strach Cytaty: Nie możemy bać się przeszłości. Strach jest związany z przyszłością. A skoro przyszłość jest w naszych RĘKACH, strach musi być czymś związanym z GŁOWĄ. -Tom Payne
nie-możemy-bać-ę-przeszłoś-strach-jest-związany-z-przyszłośą-a-skoro-przyszłość-jest-w-naszych-rĘkach-strach-musi-być-czymś
Strach Cytaty: Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli. -Paulo Coelho
Strach Cytaty: gdy oba­wiam się, że przeg­ram życie wpat­ruję się wnik­li­wie we współczesność dla której nie zeszma­cić się to już sukces a wte­dy strach o własną przyszłość za­mienia się w strach o ludzkość  -thrillofit
Strach Cytaty: za­całuj mój strach na­wilż go wil­go­cią warg spe­net­ruj dogłębnie przesącz za­pachem two­jego ciała ug­nieć i zag­ryź szczy­tuj krzycząc kryjąc twarz w mok­rych od po­tu włosach moich po po­duszce rozrzuconych zacałuj za­całuj mój strach że nie będziesz już blis­ko mnie więcej  -littlemess
Strach Cytaty: - Czuję. Strach.Boję się. - U nas jest nieoder­walny. Cze­go się boisz? - Siebie. - Od­czu­wamy to sa­mo w po­dob­nych mo­men­tach. Twój strach jest uzasadniony. - To noc. I Ty. - Os­tatnio rzad­ko by­wałam w no­cy, prawda? - Tak. Os­tatnio w ogóle rzad­ko by­wasz, gdziekol­wiek. Na­wet w sobie. M. -Przesiąknięta Obojętnością
Strach Cytaty: Ogar­nia mnie strach. Wszecho­gar­niający strach i za­burza wszys­tko. Nie mogę przez niego spać, nie mogę się skupić. A dlacze­go on mnie go­ni ?  Cze­ka mnie ważne dla mnie wyz­wa­nie i chciałabym aby mo­ja pew­ność w swe umiejętności mnie nie zawiodła. Lecz boję się. -Aleksandra_Czarna
Strach Cytaty: W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie... -Chemik -a
Strach Cytaty: Strach gubi... -Cykam
Strach Cytaty: Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś !  -cytlopka
Strach Cytaty: Strach - to rodzaj fantazji. -Sławomir Trocki
Strach Cytaty: Strach kreuje bogów. -Petroniusz Arbiter
Strach Cytaty: W nienawiści jest strach. -Johann Wolfgang Goethe
Strach Cytaty: Strach dodaje nogom skrzydeł. -Wergiliusz
strach-dodaje-nogom-skrzydeł
Strach Cytaty: Odwaga prowadzi strach pogania. -Władysław Grzeszczyk
Strach Cytaty: Jak strach, to się i no­gi znajdą. -Jan Kochanowski
Strach Cytaty: Strach do­daje no­gom skrzydeł. -Wergiliusz
strach-do­daje-no­gom-skrzydeł
Strach Cytaty: Talent to strach przed porażką. -Andre Gide
talent-to-strach-przed-porażką
Strach Cytaty: Strach boi się odważnych. -Józef Bułatowicz
Strach Cytaty: Strach jest oczekiwaniem zła. -Platon
strach-jest-oczekiwaniem-zła
Strach Cytaty: Ta­lent to strach przed porażką. -André Gide
ta­lent-to strach-przed-porażką
Strach Cytaty: Dla krótkowidza i strach bywa drogowskazem. -Safona
dla-krótkowidza-i-strach-bywa-drogowskazem
Strach Cytaty: Strach jest ostatnią racją żyjących. -Izabela Bielińska
Strach Cytaty: Strach. Mat­ka wszys­tkich porażek. -Uzjel
strach-mat­ka-wszys­tkich-porażek
Strach Cytaty: Zazwyczaj spełnianie obowiązków odpędza strach. -Charles Baudelaire
zazwyczaj-spełnianie-obowiązków-odpędza-strach
Strach Cytaty: Nieśmiałość i strach - z ni­mi wal­ka jest najtrudniejsza. -Ryder
nieśmiałość-i strach- z ­mi-wal­ka-jest najtrudniejsza
Strach Cytaty: Oba­wa i strach słabe to więzy miłości. -Tacyt
oba­wa-i strach-słabe-to więzy-miłoś
Strach Cytaty: Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo. -Anonim
za-odwagę-trzeba-płacić-strach-jest-za-darmo
Strach Cytaty: Gdy strach jest blady trzeba mu krwi. -Stanisław Jerzy Lec
Strach Cytaty: Bóg na świecie stworzył nap­rzód strach. -Stacjusz
bóg-na świecie-stworzył-nap­rzód-strach
Strach Cytaty: Strach przed tą wiedzą czy­nił ją niewiedzą. -kitsh
strach-przed-tą wiedzą-czy­ł-ją niewiedzą