Stracić Cytaty

Stracić Cytaty: Moralność może tylko stracić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


moralność-może-tylko-stracić-na-związku-z-religią
Stracić Cytaty: Dlacze­go ser­ce kocha tyl­ko to, co może stracić?  -Cornelia Funke


dlacze­go-ser­-kocha-tyl­ko-to-co może-stracić 
Stracić Cytaty: Autorytet rzecz śliska - trudno go zdobyć, łatwo stracić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Stracić Cytaty: Stracić dobrego przyjaciela, to równoczesne z utratą własnego życia. -Sofokles


stracić-dobrego-przyjaciela-to-równoczesne-z-utratą-własnego-życia
Stracić Cytaty: Szczęśliwy, kto dla kobiety umie stracić głowę. -Jack London


szczęśliwy-kto-dla-kobiety-umie-stracić-głowę
Stracić Cytaty: Szlachetny człowiek woli stracić swój honor niż świadomość. -Michel de Montaigne


szlachetny-człowiek-woli-stracić-swój-honor-ż-świadomość
Stracić Cytaty: Śmierci kosztować, każdemu wierzyć, nadzieję stracić - są to ostatnie rzeczy. -Jan Żabczyc


Śmierci-kosztować-każdemu-wierzyć-nadzieję-stracić-są-to-ostatnie-rzeczy
Stracić Cytaty: Kochać coś, to znaczy zdawać sobie sprawę, że można to stracić. -Gilbert Keith Chesterton


kochać-coś-to-znaczy-zdawać-sobie-sprawę-że-można-to-stracić
Stracić Cytaty: Lepiej stracić minutę w życiu, niż życie w ciągu minuty. -Anonim


lepiej-stracić-minutę-w-życiu-ż-życie-w-ągu-minuty
Stracić Cytaty: Nie możesz wygrać tak długo, dopóki chcesz wszystko stracić. -Kennedy Schultz


nie-możesz-wygrać-tak-długo-dopóki-chcesz-wszystko-stracić
Stracić Cytaty: Gdy­bym po­wie­działa Ci prawdę za dużo mog­li­byśmy stracić.. -Lanni


gdy­bym-po­wie­działa-ci prawdę-za żo-mog­li­byśmy-stracić
Stracić Cytaty: Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem trzeba na to stracić całe życie. -Stanisław Jerzy Lec


niełatwo-jest-żyć-po-śmierci-czasem-trzeba-na-to-stracić-całe-życie
Stracić Cytaty: Kto zbyt długo walczy z głupotą, może na zawsze stracić z oczu prawdę. -Ali Ibn Abi Talib


kto-zbyt-długo-walczy-z-głupotą-może-na-zawsze-stracić-z-oczu-prawdę
Stracić Cytaty: Kto straci swój honor, już niczego więcej stracić nie może. -P. Siro


kto-straci-swój-honor-już-niczego-więcej-stracić-nie-może
Stracić Cytaty: Chciałabym, by czas się zat­rzy­mał, bym nig­dy Was nie mogła stracić... -kluska56


chciałabym-by czas ę-zat­rzy­ł-bym-nig­dy-was-nie mogła-stracić
Stracić Cytaty: Będzie to stworzenie organizacji klasy robotniczej, możemy stracić możliwość sprawowania władzy. 26 sierpnia 1980 -Stanisław Kania


będzie-to-stworzenie-organizacji-klasy-robotniczej-możemy-stracić-możliwość-sprawowania-władzy-26-sierpnia-1980
Stracić Cytaty: Wbrew po­zorom łat­wo ko­goś stracić. Scho­dy zaczy­nają się wte­dy, gdy trze­ba przyjąć tę stratę. -patt_


wbrew-po­zorom-łat­wo-ko­goś-stracić-scho­dy-zaczy­nają ę-wte­dy-gdy-trze­ba-przyjąć-tę stratę
Stracić Cytaty: Nieszczęśliwy zakochany jest jak przedsiębiorca, który wciąż dopłaca do deficytowej imprezy, żeby nie stracić tego, co już dopłacił. -Stendhal


nieszczęśliwy-zakochany-jest-jak-przedsiębiorca-który-wciąż-dopłaca-do-deficytowej-imprezy-żeby-nie-stracić-tego-co-już-dopłacił