Straszne­go Bólu Cytaty

Straszne­go Bólu Cytaty: pan mądra­la jadł po raz pier­wszy w życiu os­try­gi i dos­tał straszne­go bólu żołądka. poszedł więc do lekarza. - czy te os­try­gi były aby świeże ? - powątpiewa lekarz. - świeżut­kie, pa­nie dok­torze, można je było jeść bez wyj­mo­wania z muszli ... -lovely-girl


Straszne­go Bólu Cytaty:


Straszne­go Bólu Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM


zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Straszne­go Bólu Cytaty: Myślę, że życie dzieli się na straszne i żałos­ne. To są dwie ka­tego­rie. Straszne to, no nie wiem, śmier­telne przy­pad­ki, niewi­domi, ka­lec­two. Nie wiem jak so­bie ludzie dają z tym radę, to zadzi­wiające. A żałos­ne są życia wszys­tkich po­zos­tałych. Więc jeżeli jes­teś żałos­ny, po­winieneś być wdzięczny lo­sowi, że jes­teś żałos­ny, bo być żałos­nym to wiel­kie szczęście. -Woody Allen


Straszne­go Bólu Cytaty: Straszne są słabostki siły. -Stanisław Jerzy Lec


Straszne­go Bólu Cytaty: Straszne byłoby wie­czne życie i niezmienność. -Rafał Kosik


straszne-byłoby-wie­czne-życie-i niezmienność
Straszne­go Bólu Cytaty: To straszne, gdy anioły giną od środków antymolowych!  -Jan Czarny


to straszne-gdy-anioły-giną-od środków-antymolowych 
Straszne­go Bólu Cytaty: Przeszko­dy są to straszne rzeczy, które widzi­my, kiedy spuszcza­my z oczu cel. -James Stringham


przeszko­dy-są to straszne-rzeczy-które-widzi­my-kiedy-spuszcza­my-z oczu-cel
Straszne­go Bólu Cytaty: Gdy na czymś stoisz I sam nie wiesz na czym Straszne uczucie  -Taiyono Kudarashi


gdy-na czymś-stoisz-i-sam-nie wiesz-na czym-straszne-uczucie 
Straszne­go Bólu Cytaty: Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski


cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego
Straszne­go Bólu Cytaty: Piekło jest straszne, ale do wszys­tkiego z cza­sem można się przyzwyczaić. -Jean La Fontaine


piekło-jest straszne-ale-do wszys­tkiego-z cza­sem-można ę-przyzwyczaić
Straszne­go Bólu Cytaty: Przeszedłem straszne rzeczy w życiu, przy czym niektóre z nich zdarzyły się naprawdę. -Mark Twain


przeszedłem-straszne-rzeczy-w-życiu-przy-czym-niektóre-z-nich-zdarzyły-ę-naprawdę
Straszne­go Bólu Cytaty: Jakie to chwilami straszne, że nie można obarczyć bliźniego własnymi obsesjami i zmorami, że trzeba je nosić samemu. -Jeanne Moreau


jakie-to-chwilami-straszne-że-nie-można-obarczyć-bliźniego-własnymi-obsesjami-i-zmorami-że-trzeba-nosić-samemu
Straszne­go Bólu Cytaty: Na zawsze! To straszne słowo. Kobiety tak chętnie go używają. Psują całą romantykę, chcąc nadać jej wieczne trwanie. -Oscar Wilde


na-zawsze-to-straszne-słowo-kobiety-tak-chętnie-go-używają-psują-całą-romantykę-chcąc-nadać-jej-wieczne-trwanie
Straszne­go Bólu Cytaty: Jakże straszne jest uświadomienie sobie, że to, co ludzie o nas mówią, jest prawdą. -Adam Smith


jakże-straszne-jest-uświadomienie-sobie-że-to-co-ludzie-o-nas-mówią-jest-prawdą
Straszne­go Bólu Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07


Straszne­go Bólu Cytaty: Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne -Bohumil Hrabal


Życie-jest-straszne-ale-ja-postanowiłem-że-jest-piękne
Straszne­go Bólu Cytaty:


straszne-to jest jak człowiek-człowieka-wyśmiewa-pa­miętaj kar­-wra­ca-sam ę-kiedyś-sta­niesz-pośmiewis­kiem-~ pa­weł-rychlica