Stronę Cytaty

Stronę Cytaty: In­try­gująco zsunąwszy się z półki, zaczep­li­we przy­bierając pozy, ponętnym ruchem , uwodzi­ciel­sko przez­wy­ciężyła pra­wa grawitacji, zgu­biw­szy os­tatnią stronę epilogu, wy­leciała przez okno, po­zos­tał je­dynie spe­cyficzny niedosyt. Wstał i pod­niósł stronę wyj­rzał za nią tęsknym wzrokiem zry­wając fi­ran­ki . -Uciekinierkaa


Stronę Cytaty:


Stronę Cytaty: Starość to dążenie w stronę cienia. -Maria Nurowska


starość-to-dążenie-w-stronę-cienia
Stronę Cytaty: Na­wet, gdy uciekasz, bieg­niesz w czyjąś stronę. -Jadzka


na­wet-gdy-uciekasz-bieg­niesz-w czyjąś-stronę
Stronę Cytaty: Kleszcz nie śru­ba - bez różni­cy w którą stronę wykręcisz. -Krio


kleszcz-nie śru­ba- bez-róż­cy-w którą-stronę-wykręcisz
Stronę Cytaty: Chcę być pocho­wany stojąc - twarzą w stronę Niemiec. -Georges Clemenceau


chcę-być-pocho­wany-stojąc- twarzą-w stronę-niemiec
Stronę Cytaty: Autobusy są punktualne tylko wtedy, gdy jadą w przeciwną stronę. -Anonim


autobusy-są-punktualne-tylko-wtedy-gdy-jadą-w-przeciwną-stronę
Stronę Cytaty: Drwi się ze wszystkiego, ponieważ wszystko ma swoją odwrotną stronę. -Montesquieu


drwi-ę-ze-wszystkiego-ponieważ-wszystko-swoją-odwrotną-stronę
Stronę Cytaty: Ciało roz­biegło mi się z umysłem, każde poszło w swoją strone. -Bella


ciało-roz­biegło-mi ę-z umysłem-każde-poszło-w swoją-strone
Stronę Cytaty:


w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
Stronę Cytaty: nie uciekaj wzro­kiem w inną stronę, bo w oczach tkwi cała prawda  -szaralalka


nie uciekaj-wzro­kiem-w inną-stronę-bo w oczach-tkwi-cała-prawda 
Stronę Cytaty: Wie­cznie podróżuje­my w stronę tych miej­sc, które daw­no opuści­li już wszyscy. -Bohdan Wrocławski


wie­cznie-podróżuje­my-w stronę-tych-miej­sc-które-daw­no-opuś­li-już-wszyscy
Stronę Cytaty: Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czy­tają tyl­ko jedną stronę. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Stronę Cytaty: Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. -Mark Twain


każdy-człowiek-jest jak księżyc-ma swoją-drugą-stronę-której nie po­kazu­-nikomu
Stronę Cytaty: Po­kazując naszą lep­szą stronę niekiedy za­pomi­namy po­kazać tej gor­szej . -Chemicals


po­kazując-naszą-lep­szą-stronę-niekiedy-za­pomi­namy-po­kazać-tej gor­szej
Stronę Cytaty: Reputacja wielu ludzi przeszłaby na drugą stronę ulicy, gdyby spotkała ich na swej drodze. -Elbert Hubbart


reputacja-wielu-ludzi-przeszłaby-na-drugą-stronę-ulicy-gdyby-spotkała-ich-na-swej-drodze
Stronę Cytaty: cały czas w napięciu w prze­ciw­nym kierun­ku do negatywnych na przekór wszystkiemu w drugą stronę płynę  -yestem


cały-czas-w napięciu-w-prze­ciw­nym-kierun­ku-do negatywnych-na-przekór-wszystkiemu-w-drugą-stronę-płynę 
Stronę Cytaty: Życie jest po­myśla­ne spryt­niej od kry­minału: nie poz­wa­la zaj­rzeć na os­tatnią stronę. -Aleksander Kumor


Życie-jest po­myś­ne-spryt­niej-od kry­minału-nie poz­wa­-zaj­rzeć-na os­tatnią-stronę