Stru­ny Głoso­we Cytaty

Stru­ny Głoso­we Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess


Stru­ny Głoso­we Cytaty: SON­DAŻ :KTO GŁOSO­WAŁ ZA PIS-EM, TEN NIE DA­JE MI FISZEK! DZIĘKUJĘ!  -Niusza


son­daŻ-kto-gŁoso­waŁ-za pis-em-ten-nie-da­je-mi fiszek-dziĘkujĘ 
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Gdy­by urządzić całko­wicie wol­ne wy­bory, każdy głoso­wałby na siebie. -Janina Ipohorska


gdy­by-urządzić-całko­wicie-wol­ne-wy­bory-każdy-głoso­wałby-na siebie
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Język kłamie głoso­wi, a głos myślom kłamie. -Adam Mickiewicz


język-kłamie-głoso­wi-a głos-myślom-kłamie
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Stru­mień prze­nosi w do­linę pom­ru­ki gór. -Ramón Gómez de La Serna


Stru­ny Głoso­we Cytaty: Umysł - pow­stał in­stru­ment prze­ras­tający je­go właściciela. -Alfred Russel Wallace


umysł- pow­stał-in­stru­ment-prze­ras­tający-­go-właściciela
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Dróżką leśną jeż Stru­myk, szum drzew, ptaków śpiew Fascynujące K.A.Sz. 19.04.2016r. -Cris


dróżką-śną-ż-stru­myk-szum-drzew-ptaków-śpiew-fascynują-kasz-19042016r
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Stru­mień łas­ki nie wspi­na się na wzgórza pychy, lecz spływa w do­liny pokory. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Stru­ny Głoso­we Cytaty: Nie wiem, co to poezja, jest w niej coś z las­ki Mojżesza: stru­mień dobędzie ze skały, umie za­bijać i wskrzeszać  -Władysław Broniewski


nie-wiem-co to poezja-jest-w niej-coś-z las­ki-mojżesza-stru­mień-dobędzie-ze skały-umie-za­bijać-i wskrzeszać 
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Proszę się przyz­nać, kto maj­stru­je przy czasie, bo niedaw­no był weekend, a so­bota już za pasem... -Radziem


proszę ę-przyz­nać-kto-maj­stru­-przy-czasie-bo-niedaw­no-był-weekend-a so­bota-już-za pasem
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Dlacze­go jed­nak wszys­tko mu­si mieć prak­tyczne zas­to­sowa­nie? Przez całe la­ta byłam ta­ka pil­na i skru­pulat­na - pra­cowałam, pi­sałam, zaw­sze dot­rzy­mywałam ter­minów, nie za­nied­by­wałam blis­kich mi osób ani swoich dziąseł, kre­dytów, głoso­wań itd. Czy życie składa się wyłącznie z obowiązków?  -Elizabeth Gilbert


Stru­ny Głoso­we Cytaty: Błądze­nie jest ko­nie­cznym in­stru­men­tem prawdy. -Novalis


błądze­nie-jest ko­nie­cznym-in­stru­men­tem-prawdy
Stru­ny Głoso­we Cytaty: ciało zbyt rozgrzane po gar­dle tańczą iskry drę stru­ny Twym imieniem spal mnie dziś swoim płomieniem bo tęsknię  -Eshja


ciało-zbyt-rozgrzane-po-gar­dle-ńczą-iskry-drę-stru­ny-twym-imieniem-spal-mnie-dziś-swoim-płomieniem-bo-tęsknię 
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Za każdym ra­zem gdy zos­ta­nie po­ciągnięta stru­na gi­tary, w jej wnętrzu po­zos­ta­je ka­wałek duszy gitarzysty. -Chemicals


za-każdym-ra­zem-gdy-zos­­nie-po­ągnię-stru­na-gi­tary-w jej-wnętrzu-po­zos­­-ka­wałek-duszy-gitarzysty
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Naród da so­bie radę. To ple­mię zrośnięte stru­pami, bliz­na­mi. Scze­pione ze sobą na zaw­sze pa­zura­mi. Zos­tawcie mnie w spokoju. -Manuela Gretkowska


naród-da so­bie-radę-to ple­mię-zrośęte-stru­pami-bliz­na­mi-scze­pione ze sobą-na zaw­sze-pa­zura­mi-zos­tawcie mnie
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Ser­ce nasze to in­stru­ment niezu­pełny, li­ra, w której bra­kuje strun, tak iż ak­centy ra­dości trze­ba nam od­da­wać w to­nach przez­naczo­nych dla westchnień. -Francois Rene de Chateaubriand


Stru­ny Głoso­we Cytaty: otarła łez kilka zep­su­ta dziewczynka zachrypły jej stru­ny od śmiania bo śmiała się z tego że nie wiesz dlaczego czu­je się tak zmarnowana  -sunrises


otarła-łez-kilka-zep­su­-dziewczynka-zachrypły-jej-stru­ny-od śmiania-bo-śmiała ę-z tego-że-nie wiesz-dlaczego-czu­ ę-tak
Stru­ny Głoso­we Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż spo­koj­na rze­ka codzien­nych bez­na­miętnych up­rzej­mości gdy cze­ka się na górski stru­mień na­miętności i miłości. [MIJANKI]  -Nynulka


nie- nic-gor­sze­go-ż-spo­koj­na-rze­ka-codzien­nych-bez­na­miętnych-up­rzej­moś-gdy-cze­ka ę-na górski-stru­mień-na­miętnoś