Strułeś Cytaty

Strułeś Cytaty: Czym się strułeś, tym się lecz. -Anonim


czym-ę-strułeś-tym-ę-lecz