Strzeż Mnie Cytaty

Strzeż Mnie Cytaty: Każdy Twój wy­rok przyjmę twardy, Przed mocą Twoją się ukorzę, Ale chroń mnie, Pa­nie, od po­gar­dy, Przed niena­wiścią strzeż mnie, Boże. -Jacek Kaczmarski


każdy-twój-wy­rok-przyjmę-twardy-przed-mocą-twoją ę-ukorzę-ale-chroń-mnie-pa­nie-od po­gar­dy-przed-niena­wiśą-strzeż-mnie-boże
Strzeż Mnie Cytaty: Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam. -Valdemar Baldhead


boże-strzeż-mnie-od-przyjaciół-z-wrogami-poradzę-sobie-sam
Strzeż Mnie Cytaty: Strzeż mnie, Boże, od przy­jaciół, a od niep­rzy­jaciół ob­ro­nię się sam. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Strzeż Mnie Cytaty: Strzeż się ciąży, strzygoń krąży. -Janusz Głowacki


Strzeż Mnie Cytaty: Zawodowcy są przewidywalni - strzeż się amatorów. -Anonim


zawodowcy-są-przewidywalni-strzeż-ę-amatorów
Strzeż Mnie Cytaty: Strzeż się, jeśli ona cię kocha. -Prosper Merimee


Strzeż Mnie Cytaty: Strzeż się człowieka jed­nej książki. -św. Tomasz z Akwinu


Strzeż Mnie Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów - zwykle są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Strzeż Mnie Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów, zazwyczaj są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Strzeż Mnie Cytaty: Strzeż się przy­jaciół, którzy kochają two­je błędy. -Frank Oehl


strzeż ę-przy­jaciół-którzy-kochają-two­-błędy
Strzeż Mnie Cytaty: Strzeż się tych co obiecują klucze do strzeżonego raju. -Anonim


strzeż-ę-tych-co-obiecują-klucze-do-strzeżonego-raju
Strzeż Mnie Cytaty: Nigdy się nie poddawaj. Walcz i strzeż swojej godności. -Tom Clarke


nigdy-ę-nie-poddawaj-walcz-i-strzeż-swojej-godnoś
Strzeż Mnie Cytaty: Skrzydłami otul Po­wie­rzo­ne sekrety Aniele strzeż ich Krys­ty­na Sz. 02.12.2015r  -krysta


skrzydłami-otul-po­wie­rzo­ne-sekrety-aniele-strzeż-ich-krys­ty­na-sz-02122015r 
Strzeż Mnie Cytaty: Bar­dziej strzeż się po­wie­rzo­nych ta­jem­nic, niż pieniędzy. -Isokrates


bar­dziej-strzeż ę-po­wie­rzo­nych-­jem­nic-ż-pieniędzy
Strzeż Mnie Cytaty: Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełnij jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie. -Epikur


gdy-prosi-ę-nieprzyjaciel-spełnij-jego-prośbę-ale-strzeż-ę-go-potem-podwójnie
Strzeż Mnie Cytaty: Strzeż się popełnienia morderstwa! Prowadzi ono do kradzieży, a stąd krok tylko jeden do kłamstwa. -Julian Tuwim


strzeż-ę-popełnienia-morderstwa-prowadzi-ono-do-kradzieży-a-stąd-krok-tylko-jeden-do-kłamstwa
Strzeż Mnie Cytaty: Gdy pro­si cię niep­rzy­jaciel, spełń je­go prośbę, ale strzeż się go po­tem podwójnie. -Epikur


gdy-pro­-ę-niep­rzy­jaciel-spełń-­go-prośbę-ale-strzeż ę-go po­tem-podwójnie
Strzeż Mnie Cytaty: Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego. -B » Anthony Burgess » Klaskać jedną ręką


cu­da-no­woczes­nej-nauki-i roz­kosze-tej przeklętej-cy­wili­zac­ji-strzeż nas-boże-od te­go-wszystkiego