Strzeż Się Swych Cytaty

Strzeż Się Swych Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów - zwykle są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Strzeż Się Swych Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów, zazwyczaj są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Strzeż Się Swych Cytaty: Strzeż się ciąży, strzygoń krąży. -Janusz Głowacki


Strzeż Się Swych Cytaty: Zawodowcy są przewidywalni - strzeż się amatorów. -Anonim


zawodowcy-są-przewidywalni-strzeż-ę-amatorów
Strzeż Się Swych Cytaty: Strzeż się, jeśli ona cię kocha. -Prosper Merimee


Strzeż Się Swych Cytaty: Strzeż się człowieka jed­nej książki. -św. Tomasz z Akwinu


Strzeż Się Swych Cytaty: Strzeż się przy­jaciół, którzy kochają two­je błędy. -Frank Oehl


strzeż ę-przy­jaciół-którzy-kochają-two­-błędy
Strzeż Się Swych Cytaty: Strzeż się tych co obiecują klucze do strzeżonego raju. -Anonim


strzeż-ę-tych-co-obiecują-klucze-do-strzeżonego-raju
Strzeż Się Swych Cytaty: Nigdy się nie poddawaj. Walcz i strzeż swojej godności. -Tom Clarke


nigdy-ę-nie-poddawaj-walcz-i-strzeż-swojej-godnoś
Strzeż Się Swych Cytaty: Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw. -Francois de la Rochefoucauld


Strzeż Się Swych Cytaty: Ach miłości ma  na­pełnij me us­ta słod­kim na­pojem swych ust Ach kocha­ny roz­bierz mnie z mych obaw swym wzro­kiem otul me na­gie myśli gorącem uczuć swych Przyjdź do mnie zaśnij­my w mych marzeniach już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść Kar­miła będę Cię swych słów pożarem Chodź zaśpiewam Ci kołysankę pod rytm bi­cia me­go serca Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów  -apoo


Strzeż Się Swych Cytaty: Bar­dziej strzeż się po­wie­rzo­nych ta­jem­nic, niż pieniędzy. -Isokrates


bar­dziej-strzeż ę-po­wie­rzo­nych-­jem­nic-ż-pieniędzy
Strzeż Się Swych Cytaty: Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełnij jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie. -Epikur


gdy-prosi-ę-nieprzyjaciel-spełnij-jego-prośbę-ale-strzeż-ę-go-potem-podwójnie
Strzeż Się Swych Cytaty: Strzeż się popełnienia morderstwa! Prowadzi ono do kradzieży, a stąd krok tylko jeden do kłamstwa. -Julian Tuwim


strzeż-ę-popełnienia-morderstwa-prowadzi-ono-do-kradzieży-a-stąd-krok-tylko-jeden-do-kłamstwa
Strzeż Się Swych Cytaty: Gdy pro­si cię niep­rzy­jaciel, spełń je­go prośbę, ale strzeż się go po­tem podwójnie. -Epikur


gdy-pro­-ę-niep­rzy­jaciel-spełń-­go-prośbę-ale-strzeż ę-go po­tem-podwójnie
Strzeż Się Swych Cytaty: Największą przeszkodą współczucia są doktryny. Strzeż się ich w sobie; z początku ułatwiają, później otępiają, w końcu stają się zagładą rozumu i uczucia. -Emil Zegadłowicz


największą-przeszkodą-współczucia-są-doktryny-strzeż-ę-ich-w-sobie-z-początku-ułatwiają-później-otępiają-w-końcu-stają-ę-zagładą
Strzeż Się Swych Cytaty: A kiedy Twoim życiem og­ra­nie bez­silność - strzeż się. Uciekaj, broń się. Za wszelką cenę nie pod­daj się bezsilności. -Zielona15


a kiedy-twoim-życiem-og­ra­nie-bez­silność- strzeż-ę-uciekaj broń-ę-za wszelką-cenę-nie pod­daj ę-bezsilnoś
Strzeż Się Swych Cytaty: Jeżeli cię obrzucają błotem, strzeż się oddawać wet za wet, bo musiałbyś się zniżyć i zawalać powtórnie... -József Eotvos


jeżeli-ę-obrzucają-błotem-strzeż-ę-oddawać-wet-za-wet-bo-musiałbyś-ę-zniżyć-i-zawalać-powtórnie