Strzeż Cytaty

Strzeż Cytaty: Strzeż się ciąży, strzygoń krąży. -Janusz Głowacki


Strzeż Cytaty: Zawodowcy są przewidywalni - strzeż się amatorów. -Anonim


zawodowcy-są-przewidywalni-strzeż-ę-amatorów
Strzeż Cytaty: Strzeż się człowieka jed­nej książki. -św. Tomasz z Akwinu


Strzeż Cytaty: Strzeż się, jeśli ona cię kocha. -Prosper Merimee


Strzeż Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów, zazwyczaj są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Strzeż Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów - zwykle są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Strzeż Cytaty: Strzeż się tych co obiecują klucze do strzeżonego raju. -Anonim


strzeż-ę-tych-co-obiecują-klucze-do-strzeżonego-raju
Strzeż Cytaty: Strzeż się przy­jaciół, którzy kochają two­je błędy. -Frank Oehl


strzeż ę-przy­jaciół-którzy-kochają-two­-błędy
Strzeż Cytaty: Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam. -Valdemar Baldhead


boże-strzeż-mnie-od-przyjaciół-z-wrogami-poradzę-sobie-sam
Strzeż Cytaty: Nigdy się nie poddawaj. Walcz i strzeż swojej godności. -Tom Clarke


nigdy-ę-nie-poddawaj-walcz-i-strzeż-swojej-godnoś
Strzeż Cytaty: Skrzydłami otul Po­wie­rzo­ne sekrety Aniele strzeż ich Krys­ty­na Sz. 02.12.2015r  -krysta


skrzydłami-otul-po­wie­rzo­ne-sekrety-aniele-strzeż-ich-krys­ty­na-sz-02122015r 
Strzeż Cytaty: Bar­dziej strzeż się po­wie­rzo­nych ta­jem­nic, niż pieniędzy. -Isokrates


bar­dziej-strzeż ę-po­wie­rzo­nych-­jem­nic-ż-pieniędzy
Strzeż Cytaty: Strzeż się popełnienia morderstwa! Prowadzi ono do kradzieży, a stąd krok tylko jeden do kłamstwa. -Julian Tuwim


strzeż-ę-popełnienia-morderstwa-prowadzi-ono-do-kradzieży-a-stąd-krok-tylko-jeden-do-kłamstwa
Strzeż Cytaty: Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełnij jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie. -Epikur


gdy-prosi-ę-nieprzyjaciel-spełnij-jego-prośbę-ale-strzeż-ę-go-potem-podwójnie
Strzeż Cytaty: Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego. -B » Anthony Burgess » Klaskać jedną ręką


cu­da-no­woczes­nej-nauki-i roz­kosze-tej przeklętej-cy­wili­zac­ji-strzeż nas-boże-od te­go-wszystkiego
Strzeż Cytaty: Gdy pro­si cię niep­rzy­jaciel, spełń je­go prośbę, ale strzeż się go po­tem podwójnie. -Epikur


gdy-pro­-ę-niep­rzy­jaciel-spełń-­go-prośbę-ale-strzeż ę-go po­tem-podwójnie
Strzeż Cytaty: Strzeż mnie, Boże, od przy­jaciół, a od niep­rzy­jaciół ob­ro­nię się sam. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Strzeż Cytaty: A na więcej tego strzeż, abyś na urzędy łakomych ludzi nigdy nie sadzał, bo kędy sprawiedliwość przedajna, tam przeklęctwo wielkie, a u Boga niewinnych ważne prośby wszelkie. -Jan Kochanowski


a-na-więcej-tego-strzeż-abyś-na-urzędy-łakomych-ludzi-nigdy-nie-sadzał-bo-kędy-sprawiedliwość-przedajna-tam-przeklęctwo-wielkie-a-u-boga