Strzec Kołysanek Cytaty

Strzec Kołysanek Cytaty: Wiersze usypiają człowieka, są to właściwie usypianki. Dorośli powinni się strzec kołysanek, poddanie się im jest godne pogardy. -Matylda Canetti


wiersze-usypiają-człowieka-są-to-właściwie-usypianki-dorośli-powinni-ę-strzec-kołysanek-poddanie-ę-im-jest-godne-pogardy
Strzec Kołysanek Cytaty: Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich, podobnie jak więcej trzeba strzec się wszy niż lwów. -Aleksander Świętochowski


daleko-bardziej-trzeba-ę-strzec-łych-wad-ludzkich-ż-wielkich-podobnie-jak-więcej-trzeba-strzec-ę-wszy-ż-lwów
Strzec Kołysanek Cytaty: Strzec tradycji - nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją. -Włodzimierz Lenin


strzec-tradycji-nie-znaczy-to-bynajmniej-ograniczać-ę-tradycją
Strzec Kołysanek Cytaty: Strzec tra­dyc­ji - nie znaczy to by­naj­mniej og­ra­niczać się tradycją. -Włodzimierz Lenin


strzec-tra­dyc­ji- nie znaczy-to by­naj­mniej-og­ra­niczać ę-tradycją
Strzec Kołysanek Cytaty: Le­piej siebie strzec, niż po­tem cier­pieć z włas­nej winy. -Devin


le­piej-siebie-strzec-ż-po­tem-cier­pieć-z włas­nej-winy
Strzec Kołysanek Cytaty: Kobieta posiada tysiąc środków, aby strzec swego wpływu i zarazem swojej godności. -Honore de Balzac


kobieta-posiada-tysiąc-środków-aby-strzec-swego-wpływu-i-zarazem-swojej-godnoś
Strzec Kołysanek Cytaty: Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie na głowie. Jak więc trzeba jej strzec! -Stefan Wyszyński kard


wiara-jest-koroną-godnoś-człowieka-niesłychanie-trudno-odzyskać-straconą-koronę-i-umieść-ją-ponownie-na-głowie-jak-więc-trzeba-jej
Strzec Kołysanek Cytaty: Zwłaszcza dziś w tym pokąsanym przez wściekłe psy, chorym, obolałym i zdziczałym świecie człowiek, żeby nie oszaleć, musi zbudować sobie jakiś skrawek świętego, niesplugawionego obszaru i strzec go ze wszystkich sił. -Urszula Kozioł


Strzec Kołysanek Cytaty: Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności. -Irena Solska


złudą-jest-wszystko-przemijającą-jednak-jest-i-wiosna-jest-koniczyna-i-wszystko-co-bóg-nam-dał-i-tylko-strzec-ę-trzeba-nietwórczej
Strzec Kołysanek Cytaty: W ciemności nie biec, sprawdzać otoczenie rękami, strzec się wybojów, drzew, kamieni, wymijać zygzakiem przedmioty - jest wbrew naturze, wbrew popędom, jak wszelka wiedza. Ciemność, przekreśliwszy oko, wymaga, żeby w niej mknąć, płynąć i rozpływać się. -Karol Irzykowski


Strzec Kołysanek Cytaty: Czy po­win­niśmy pod­da­wać się im­pulsom na­kazującym nam ra­nić bądź za­bijać każde­go, kto wzbudzi nasz gniew, brać wszys­tko, co zechce­my, od słab­szych i lek­ce­ważyć od­czu­cia in­nych? Stworzo­no nas niedos­ko­nałymi. Mu­simy strzec się naszych wad, inaczej nas zniszczą. -Christopher Paolini