Stu­diuje­my Cytaty

Stu­diuje­my Cytaty: W młodości stu­diuje­my do­rosłych, aby osiągnąć mądrość. W do­rosłości stu­diuje­my dzieci, aby zro­zumieć, czym jest szczęście. -Peter Rosegger


w młodoś-stu­diuje­my-do­rosłych-aby osiągnąć-mądrość-w do­rosłoś-stu­diuje­my-dzieci-aby zro­zumieć-czym-jest szczęście
Stu­diuje­my Cytaty: Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa. -Hipolit Taine


ko­bietę-stu­diuje ę-3 ty­god­nie-kocha- 3 miesią-kłó ę-z ą-3 ­-zno­-30-a dzieci-ro­bią-to ­mo-od nowa
Stu­diuje­my Cytaty: Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata. -R » Anne Rice » Wampir Armand


stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
Stu­diuje­my Cytaty: Stu­diowa­nie li­tera­tury nie jest niczym in­nym jak stu­diowa­niem ludzi. -Aurore Dudevant (George Sand)


stu­diowa­nie-li­tera­tury-nie jest niczym-in­nym-jak stu­diowa­niem-ludzi
Stu­diuje­my Cytaty: Ganiąc jednego naprawisz stu. -Owidiusz


ganiąc-jednego-naprawisz-stu
Stu­diuje­my Cytaty: Jednego zganisz, stu naprawisz. -Owidiusz


jednego-zganisz-stu-naprawisz
Stu­diuje­my Cytaty: Trzeba by stu oczu, by móc je na wszystko przymykać. -Stanisław Jerzy Lec


Stu­diuje­my Cytaty: Wciągnęła śnieg i stu­ka w jarzeniówkę cho­ra biedronka  -to_tylko_łzy


wciągnęła-śnieg-i-stu­ka-w jarzeniówkę-cho­ra-biedronka 
Stu­diuje­my Cytaty: Rozgniewany tłum jest potworem o stu głowach. -Horacy


rozgniewany-tłum-jest-potworem-o-stu-głowach
Stu­diuje­my Cytaty: Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników. -Homer


jeden-doświadczony-lekarz-wart-jest-stu-wojowników
Stu­diuje­my Cytaty: Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli. -George Herbert


jeden-ojciec-znaczy-więcej-ż-stu-nauczycieli
Stu­diuje­my Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76


co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
Stu­diuje­my Cytaty: szu­kanie sen­su życia trwa już od stu­leci . -Ma ły


szu­kanie-sen­su-życia-trwa-już-od stu­leci
Stu­diuje­my Cytaty: Na stu ludzi umiejących czytać, jeden zaledwie umie myśleć. -John Ruskin


na-stu-ludzi-umiejących-czytać-jeden-zaledwie-umie-myść
Stu­diuje­my Cytaty: Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. -George Herbert


dobra-matka-jest-więcej-warta-ż-stu-nauczycieli
Stu­diuje­my Cytaty: Życie jest bardzo niebezpiecznym zajęciem; śmiertelność sięga stu procent. -Anonim


Życie-jest-bardzo-niebezpiecznym-zajęciem-śmiertelność-ęga-stu-procent
Stu­diuje­my Cytaty: O drodze więcej do­wiesz się idąc, niż stu­diując mapy. -Pam Brown


o drodze-więcej-do­wiesz ę-idąc-ż-stu­diując-mapy
Stu­diuje­my Cytaty: Człowiek wi­nien stu­diować tyl­ko to, do cze­go pcha go je­go wewnętrzne pragnienie. -Johann Peter Eckermann


człowiek-wi­nien-stu­diować-tyl­ko-to-do cze­go-pcha-go ­go-wewnętrzne-pragnienie