Studet Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Studet Cytaty: Plenus venter non studet libenter - pełny brzuch przeszkadza w pracy. -Anonim
plenus-venter-non-studet-libenter-pełny-brzuch-przeszkadza-w-pracy