Stwór Stworzyć Nie Cytaty

Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było. -Sławomir Mrożek


jeśli-nie-nic-to-co-można-stworzyć-z-niczego-tylko-władza-da-ę-stworzyć-z-niczego-tylko-władza-jest-choćby-niczego-nie-było
Stwór Stworzyć Nie Cytaty:


Stwór Stworzyć Nie Cytaty:


Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Człowiek musi być szalony. Nie potrafi stworzyć robaka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel de Montaigne


człowiek-musi-być-szalony-nie-potrafi-stworzyć-robaka-a-tworzy-dziesiątki-bogów
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Toć raj na ziemi stworzyć każdy chce. Ale czy forsę ma? Niestety, nie! -Bertolt Brecht


toć-raj-na-ziemi-stworzyć-każdy-chce-ale-czy-forsę-niestety-nie
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Człowiek mu­si być sza­lony. Nie pot­ra­fi stworzyć ro­baka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel Eyquem de Montaigne


człowiek-mu­-być-sza­lony-nie pot­ra­fi-stworzyć-ro­baka-a tworzy-dziesiątki-bogów
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Człowiek od­biera so­bie życie tyl­ko wte­dy, kiedy już nie może nic stworzyć  -Aleksander Świętochowski


człowiek-od­biera-so­bie-życie-tyl­ko-wte­dy-kiedy-już-nie może-nic-stworzyć 
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: I ta­kim ci ja mo­carz, że kiedy słów nie trzeba, nie umiem stworzyć nieba miłością w oczach. -Krzysztof Kamil Baczyński


i ­kim- ja mo­carz-że kiedy-słów-nie trzeba-nie-umiem-stworzyć-nieba-miłośą-w oczach
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: ... seks mie­sza, by stworzyć całość... potomną... -Irracja


seks mie­sza-by stworzyć-całość-potomną
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Trudno stworzyć udany związek bez pierwiastka nadziei. -Wojciech Bartoszewski


trudno-stworzyć-udany-związek-bez-pierwiastka-nadziei
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: I z własnych grzechów można stworzyć wcale niezłą religię. -Zbigniew Waydyk


i-z-własnych-grzechów-można-stworzyć-wcale-niezłą-religię
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Tylko Duch, jeśli tchnie na glinę, może stworzyć Człowieka. -Antoine De Saint - Exupery


Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Chcemy stworzyć po raz wtóry człowieka na obraz i podobieństwo manekina. -Bruno Schulz


chcemy-stworzyć-po-raz-wtóry-człowieka-na-obraz-i-podobieństwo-manekina
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Z dowcipów o wariatach można by stworzyć wizerunek niejednego normalnego człowieka. -Anonim


z-dowcipów-o-wariatach-można-by-stworzyć-wizerunek-niejednego-normalnego-człowieka
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Łatwiej stworzyć Boga, niż uwolnić się od jego kapłanów. -Anonim


Łatwiej-stworzyć-boga-ż-uwolnić-ę-od-jego-kapłanów
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Łat­wiej stworzyć bo­ga, niż się uwol­nić od je­go kapłanów. -Bogusław Wojnar


Łat­wiej-stworzyć-bo­ga-ż ę-uwol­ć-od ­go-kapłanów
Stwór Stworzyć Nie Cytaty: Trudno pogodzić ogień i wodę - można jednak stworzyć z nich parę. -Anonim


trudno-pogodzić-ogień-i-wodę-można-jednak-stworzyć-z-nich-ę