Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Naj­częściej wy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącą atmosferę. -Marian Karczmarczyk
naj­częściej-wy­gasłe-uczu­cia-stwarzają-w łżeństwie-gorącą-atmosferę
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Wierność kobiety w małżeństwie bez miłości jest prawdopodobnie czymś przeciw naturze. Jest tylko jeden sposób uzyskania częstszej wierności kobiet w małżeństwie: dać swobodę pannom, a rozwód - mężatkom. -Stendhal
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Prob­le­my stwarzają tyl­ko okaz­je do szu­kania rozwiązań!  -Olivia Goldsmith
prob­­my-stwarzają-tyl­ko-okaz­-do szu­kania-rozwiązań 
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: kap­ryśna wiosno tańczysz deszczem i słońcem gorąca burza  -Deszcz
kap­ryśna-wiosno-ńczysz-deszczem-i słońcem-gorąca-burza 
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy -Magdalena Samozwaniec
kto-na-gorącą-kobietę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: budzi nad ranem gorąca myśl o tobie ru­mieniec piękna  -Deszcz
budzi-nad-ranem-gorąca-myśl-o tobie-ru­mieniec-piękna 
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Kto na gorącą dziewczynę dmucha, ten się na zimnej sparzy. -Magdalena Samozwaniec
kto-na-gorącą-dziewczynę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy. -Anonim
kto-na-gorącą-kobietę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Kto na gorącą ko­bietę dmucha, ten się na zim­nej sparzy. -Magdalena Samozwaniec
kto-na gorącą-ko­bietę-dmucha-ten ę-na zim­nej-sparzy
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Lepsza kłótnia w małżeństwie niźli neutralność. -Anonim
lepsza-kłótnia-w-łżeństwie-źli-neutralność
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Szczęście w małżeństwie przypomina kaprysy pogody. -Anonim
szczęście-w-łżeństwie-przypomina-kaprysy-pogody
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W małżeństwie najgorszą rzeczą po teściowej jest żona. -Jacques Tati
w-łżeństwie-najgorszą-rzeczą-po-teściowej-jest-żona
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Kto, z wyjątkiem księży myśli jeszcze o małżeństwie? -Louise de Vilmorin
kto-z-wyjątkiem-księży-myśli-jeszcze-o-łżeństwie
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Pamiętać należy w małżeństwie, że kobieta żyje uczuciem. -Honore de Balzac
pamięć-należy-w-łżeństwie-że-kobieta-żyje-uczuciem
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W miłości tracisz rozsądek - w małżeństwie zauaażasz tę zgubę. -Safir
w-miłoś-tracisz-rozsądek-w-łżeństwie-zauaażasz-tę-zgubę
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Kto, z wyjątkiem księży myśli jeszcze o małżeństwie?  -Louise de Vilmorin
kto-z wyjątkiem-księży-myśli-jeszcze-o łżeństwie 
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Ludzie z Kontynentu mają normalne życie seksualne, Brytyjczycy zabierają do łóżek butelki z gorącą wodą. -George Mikes
ludzie-z-kontynentu-mają-normalne-życie-seksualne-brytyjczycy-zabierają-do-łóżek-butelki-z-gorącą-wodą
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Na ogół w małżeństwie te same przyczyny wywołują skutki bardzo różnorodne. -Alfons Daudet
na-ogół-w-łżeństwie-te-same-przyczyny-wywołują-skutki-bardzo-różnorodne
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta. -Friedrich Ruckert
w-dobrym-łżeństwie-głową-jest-mężczyzna-a-sercem-kobieta
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W małżeństwie naj­gor­szą rzeczą po teściowej jest... żona. -Jacques Tati
w łżeństwie-naj­gor­szą-rzeczą-po teściowej-jest-żona
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Muszę oddać sprawiedliwość lodówkom. Chociaż w pewnym stopniu inspirują marnotrawstwo, to jednocześnie stwarzają złudzenie, że zawsze będzie jakieś jutro, można w nich trzymać rzeczy bez końca. Ci, co mają lodówki z pewnością widzą życie inaczej, niż ci, co ich nie mają. Czym bank jest dla pieniędzy, tym lodówka dla jedzenia. -Margaret Atwood
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Kto chce żyć spokojnie w małżeństwie, niech się nie żeni. -Anonim
kto-chce-żyć-spokojnie-w-łżeństwie-niech-ę-nie-żeni
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Nawet w małżeństwie zawartym z rozsądku mogą przyjść na świat głupie dzieci. -Oldrich Fiser
nawet-w-łżeństwie-zawartym-z-rozsądku-mogą-przyjść-na-świat-głupie-dzieci
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: O ile istnieje niebo na ziemi, to jest ono na pewno w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-istnieje-niebo-na-ziemi-to-jest-ono-na-pewno-w-szczęśliwym-łżeństwie
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana. -św. Bernard z Clairvaux
mod­litwa-wyt­rwała-po­kor­na-i gorąca-bez-wątpienia-osiąga-niebo-z które­go-nig­dy-nie powró-niewysłuchana
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W małżeństwie ważne jest nie tylko dobrać się zaletami, ale i wadami. -Magdalena Samozwaniec
w-łżeństwie-ważne-jest-nie-tylko-dobrać-ę-zaletami-ale-i-wadami
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciw potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu. -Honore de Balzac
w-łżeństwie-powinno-ę-walczyć-bezustannie-przeciw-potworowi-który-pożera-wszystko-przyzwyczajeniu
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W małżeństwie ważne jest nie tyl­ko dob­rać się za­leta­mi, ale i wadami. -Magdalena Samozwaniec
w łżeństwie-ważne-jest nie tyl­ko-dob­rać ę-za­leta­mi-ale-i wadami
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciwko potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu. -Honoré de Balzac
w-łżeństwie-powinno-ę-walczyć-bezustannie-przeciwko-potworowi-który-pożera-wszystko-przyzwyczajeniu
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Gdy w małżeństwie kobieta woli latać, a mężczyzna pełzać, lub odwrotnie - to nie ma widoków na porozumienie. -Henryk Sienkiewicz
gdy-w-łżeństwie-kobieta-woli-latać-a-mężczyzna-pełzać-lub-odwrotnie-to-nie-widoków-na-porozumienie
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W małżeństwie tylko pierwszych sześć tygodni to poezja. Dalej następuje proza, często z dramatycznymi akcentami. -Sacha Guitry
w-łżeństwie-tylko-pierwszych-sześć-tygodni-to-poezja-dalej-następuje-proza-często-z-dramatycznymi-akcentami
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W sytuacjach miłosnych są kobiety o wiele przezorniejsze od mężczyzn. Gdy ci zapominają najczęściej mówić o małżeństwie, one to zawsze przypomną. -Oscar Wilde
w-sytuacjach-miłosnych-są-kobiety-o-wiele-przezorniejsze-od-mężczyzn-gdy-zapominają-najczęściej-mówić-o-łżeństwie-one-to-zawsze
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka. -Chluby_kwiat_mowi_Drumphe
miłość-a przy­naj­mniej- praw­dzi­wa-jest jak jak ka­kao- mu­-być-gorąca-ale-cza­sem-by­wa-gorzka
Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W małżeństwie tyl­ko pier­wszych sześć ty­god­ni to poez­ja. Da­lej następu­je pro­za, często z dra­matyczny­mi akcentami. -Sacha Guitry
w łżeństwie-tyl­ko-pier­wszych-sześć-ty­god­-to poez­ja-da­lej następu­-pro­za-często-z dra­matyczny­mi-akcentami