Stworzenia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Stworzenia Cytaty: Morze - to wiel­ka mo­giła stworzenia. -Juliusz Słowacki
Stworzenia Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Stworzenia Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Stworzenia Cytaty: Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
wal­ka-jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Stworzenia Cytaty: Uprawiać fizykę, znaczy podglądać Boga przy akcie stworzenia. -Walter Nernst
uprawiać-fizykę-znaczy-podglądać-boga-przy-akcie-stworzenia
Stworzenia Cytaty: Zajmować się biologią oznacza podglądać Boga przy akcie stworzenia. -Walter Nernst
zajmować-ę-biologią-oznacza-podglądać-boga-przy-akcie-stworzenia
Stworzenia Cytaty: Wiedza nie rozstrzygnie jednego problemu, bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw
wiedza-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Stworzenia Cytaty: Jeśli jest Bóg, trzeba kochać tylko Jego, a nie doczesne stworzenia. -Blaise Pascal
jeśli-jest-bóg-trzeba-kochać-tylko-jego-a-nie-doczesne-stworzenia
Stworzenia Cytaty: Wiedza nigdy nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw
wiedza-nigdy-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Stworzenia Cytaty: Jak lekkomyślnie wszyscy słuchamy anegdotek, zapominamy przy tym, że anegdotki to stworzenia skrzydlate. -Anna Sztaudynger - Kalisiewicz
jak-lekkomyślnie-wszyscy-słuchamy-anegdotek-zapominamy-przy-tym-że-anegdotki-to-stworzenia-skrzydlate
Stworzenia Cytaty: Gdyby w dziele stworzenia Bóg korzystał tylko z równań, to co najwyżej zdołałby stworzyć jakiś mebel. -Thomasin
gdyby-w-dziele-stworzenia-bóg-korzystał-tylko-z-równań-to-co-najwyżej-zdołałby-stworzyć-jakiś-mebel
Stworzenia Cytaty: `NIEKTÓRZY fa­ceci to strasznie niew­dzięczne stworzenia.. zu­pełnie no pot­ra­fią do­cenić sta­rań dziewczyn. -bluecaffe
`niektÓrzy-fa­ceci-to strasznie-niew­dzięczne-stworzenia-zu­pełnie-no pot­ra­fią-do­cenić-sta­rań-dziewczyn
Stworzenia Cytaty: Rzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństw. Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
rzeczy-is­tnieją-łączą ę-na za­sadzie-prze­ciwieństw-wal­ka jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Stworzenia Cytaty: Mnóstwo inteligencji wkłada się w ignorancję, gdy istnieje silna potrzeba stworzenia sobie jakiejś iluzji. -Saul Bellow
mnóstwo-inteligencji-wkłada-ę-w-ignorancję-gdy-istnieje-silna-potrzeba-stworzenia-sobie-jakiejś-iluzji
Stworzenia Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Stworzenia Cytaty: Wydaje się, że nie udała się naturze próba ukształtowania na ziemi stworzenia myślącego. -Max Born
wydaje-ę-że-nie-udała-ę-naturze-próba-ukształtowania-na-ziemi-stworzenia-myślącego
Stworzenia Cytaty: Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę. -Soren Aabye Kierkegaard
pan-bóg-nigdy-nie-opuszcza-swojego-stworzenia-to-raczej-człowiek-porzuca-swojego-stwórcę
Stworzenia Cytaty: Wmyślić się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa: korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, do nieba. -Jerzy Zawieyski
wmyślić-ę-w-znak-krzyża-który-jest-znakiem-chrześcijaństwa-korzenie-jego-tkwią-w-ziemi-a-ramiona-obejmują-całość-stworzenia-by-unieść-w
Stworzenia Cytaty: Miłość - jest wcześniej niż Życie -trwa dłużej niż Śmierć - jest Stworzenia Pierwszym Aktem - głównym Aktorem Na scenie, jaką jest Ziemia. -Emily Dickinson
miłość-jest-wcześniej-ż-Życie-trwa-dłużej-ż-Śmierć-jest-stworzenia-pierwszym-aktem-głównym-aktorem-na-scenie-jaką-jest-ziemia
Stworzenia Cytaty: Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i coraz większym staje się Bóg! -Adam Asnyk
Stworzenia Cytaty: Dla chrześcijaństwa czas ma zasadnicze znaczenie. To w nim przecież ukazuje się w pełnym świetle całe dzieło stworzenia i zbawienia, a przede wszystkim wyłania się fakt, iż od momentu Wcielenia Syna Bożego przeżywamy i już wyprzedzamy to, co będzie wypełnieniem czasu. -Jan Paweł II
Stworzenia Cytaty: Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia. -Dean R. Koontz
Stworzenia Cytaty: Jes­teś dziec­kiem życia bez gra­nic; jes­teś dziec­kiem wie­czności. Ty właśnie jes­teś cu­dem stworzenia  -Joseph Murphy
jes­teś-dziec­kiem-życia-bez-gra­nic-jes­teś-dziec­kiem-wie­cznoś-ty właśnie-jes­teś-cu­dem-stworzenia 
Stworzenia Cytaty: Jes­teśmy, bo (Mam wątpliwość) Konsumujemy Pracujemy Pozorujemy Ba­wimy się Życiem Między pal­ca­mi dłoni I ba­wimy na­wet częściej By­ty wyższe A Re­lac­ja­mi jak piłkami Żonglujemy Na krawędzi ryzyka I dla niego Jeśli o zamachu Za­pad­nie decyzja Za późno Spełznie Jak śli­mak po deszczu Pod napór buta Zdep­ta­na skorupa I chy­ba war­to przeżyć Pełnię Wyjąc Drapieżnie Niecnie Noc­ne stworzenia ---------------------- Tworzą nas niedopowiedzenia  -Smoky Blue