Su­mienia Cytaty

Su­mienia Cytaty: Za­rys ka­mienia jest okrągły, nie ma ani końca, ani początku. Po­dob­nie moc ka­mienia jest nies­kończo­na. Ka­mień jest dos­ko­nały w swoim rodza­ju, bo jest wyt­wo­rem na­tury, a nie zos­tał uk­ształto­wany przez żad­ne sztuczne siły. -Ścigany przez Niedźwiedzie


Su­mienia Cytaty: Za­mienia żądze, na pieniądze. -Anja16


za­mienia-żądze-na-pieniądze
Su­mienia Cytaty: O su­mieniu: Do­wodem na is­tnienie su­mienia jest grzech. -Marcin Kossek


o su­mieniu-do­wodem-na is­tnienie-su­mienia-jest grzech
Su­mienia Cytaty: W chwi­li de­cyz­ji przyszłość za­mienia się w przeszłość. -Antoni Kępiński


w chwi­li-de­cyz­ji-przyszłość-za­mienia ę-w przeszłość
Su­mienia Cytaty: Stłumiony głos su­mienia kiedyś od­bi­je się echem. -Papużka


stłumiony-głos-su­mienia-kiedyś-od­bi­ ę-echem
Su­mienia Cytaty: Praw­dzi­wi pi­sarze to wyrzu­ty su­mienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Su­mienia Cytaty: To trud­ne gdy codzien­nosc za­mienia sie w smutek... -othermari


to trud­ne-gdy-codzien­nosc-za­mienia-sie-w smutek
Su­mienia Cytaty: Nie do­robi się mienia; Kto wie­czne­go ma lenia. -SirNobody


nie-do­robi ę-mienia-kto-wie­czne­go- lenia
Su­mienia Cytaty: ... bo nie ma w świecie mienia większe­go niż mieć siebie nawzajem. -Wojciech Kuczok


bo nie  w świecie-mienia-większe­go-ż-mieć-siebie-nawzajem
Su­mienia Cytaty: Życie to zwodzący wek­slarz, który nadzieje wy­mienia na cierpienia. -Stefan Witwicki


Życie-to zwodzący-wek­slarz-który-nadzieje-wy­mienia-na cierpienia
Su­mienia Cytaty: Odejść od sche­matów pos­pol­stwa w spójności su­mienia ... -Cykam


odejść-od sche­matów-pos­pol­stwa-w spójnoś-su­mienia
Su­mienia Cytaty: Zorza śmier­ci op­ro­mienia wszys­tko cza­rem nostalgii. -Milan Kundera


zorza-śmier­-op­ro­mienia-wszys­tko-cza­rem-nostalgii
Su­mienia Cytaty: Po­ciąg płciowy za­mienia w farsę nasze naj­po­ważniej­sze intencje. -John Irving


po­ąg-płciowy-za­mienia-w farsę-nasze-naj­po­ważniej­sze-intencje
Su­mienia Cytaty: Młodość us­krzyd­la. Op­ro­mienia.Zdo­bywa szczy­ty. Ale też błądzi. -impolite


młodość-us­krzyd­-op­ro­mieniazdo­bywa-szczy­ty-ale też-błądzi
Su­mienia Cytaty: Su­mienie jest cechą ludzi odpowiedzialnych. Wyrzu­ty su­mienia to de­fekt marzycieli…  -Papillondenuit


su­mienie-jest cechą-ludzi-odpowiedzialnych-wyrzu­ty-su­mienia-to de­fekt-marzycieli 
Su­mienia Cytaty: Kwiat szczęścia naj­piękniej roz­kwi­ta, gdy op­ro­mienia go światło miłości. -Aldona Różanek


kwiat-szczęścia-naj­piękniej-roz­kwi­-gdy-op­ro­mienia-go światło-miłoś
Su­mienia Cytaty: Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji. -Zygmunt Freud


człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
Su­mienia Cytaty: Zbyt wielu ma­my kapłanów bo­ga niero­zum­ne­go, na­wet wśród tych, co się mienią filozofami. -Józef Stanisław Tischner


zbyt-wielu-­my-kapłanów-bo­ga-niero­zum­ne­go-na­wet-wśród-tych-co ę-mienią-filozofami