Suk­cesów Cytaty

Suk­cesów Cytaty: Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych. -Jean de La Bruyére


są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
Suk­cesów Cytaty: pus­te życie masz, i ko­mu je dasz sko­ro nikt go nie zechce? ka­mien­na twarz, os­chły głos które­go nikt nie słucha i ten cichy szloch nocą do pluszo­wego ucha... pus­te życie, bez wad ulożony każdy dzień ideal­nie po dra­binie suk­cesów mkniesz uda­jesz- wiesz cze­go chcesz... pieniądze to nie wszystko, czy zdążysz to pojąć w porę?  -wesolutka214


Suk­cesów Cytaty: Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje. -Bob Hope (Leslie Townes)


suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje
Suk­cesów Cytaty:


Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Suk­cesów Cytaty: Cza­sami ja­kaś ciem­na godzi­na dziw­na przychodzi, że coś sa­mo z siebie nie działa al­bo nie wychodzi. A ty o tym za­pom­nij bo tak jak suk­ces tyl­ko suk­ces rodzi, tak niepokój ducha tyl­ko więcej niepo­wodzeń płodzi. -MarcoPolo


Suk­cesów Cytaty: W łzach wy­biegła w stronę deszczu Pop­la­miona suk­nia cała W za­war­tości ciało miała Suk­nia jak ściera Ciało jak­by umiera Wy­piorę ci kiece Do pral­ni po­lecę Od­pla­mia­cza trochę użyję I ciało twe obmyje Po­wiem ci więcej Pop­la­miłaś mi ręce Te­raz rozumiem Też sam od­myć nie umiem Po­mogę to­bie a ty mi Wyjść przez te zam­knięte drzwi  -Ciepłylolo


Suk­cesów Cytaty: Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi. -PoznajPrawdę


Suk­cesów Cytaty: Połowa suk­ce­su w niepowodzeniu. -unikat


połowa-suk­­su-w niepowodzeniu
Suk­cesów Cytaty: Po­rażka mówi o suk­ce­sie ... -Cykam


po­rażka-mówi-o suk­­sie
Suk­cesów Cytaty: Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


zawziętość-to dro­ga-do suk­­su-~ mrs-vercetti 
Suk­cesów Cytaty: Suk­nia nie czy­ni człowieka. -Samuel Bogumił Linde


Suk­cesów Cytaty: Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos


suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem
Suk­cesów Cytaty: Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno


suk­- naj­lep­sza-z zemst
Suk­cesów Cytaty: W drodze do suk­ce­su zaw­sze mi­ja się porażkę. -Mickey Rooney


w drodze-do suk­­su-zaw­sze-mi­ja ę-porażkę
Suk­cesów Cytaty: Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości. -Eugeniusz Korkosz


cier­pli­wość- to połowa-suk­­su-w miłoś
Suk­cesów Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski


dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Suk­cesów Cytaty: Większość śni o suk­ce­sie, in­ni wstają i ciężko na niego pracują. -PoznajPrawdę


większość-ś-o suk­­sie-in­-wstają-i ężko-na niego-pracują
Suk­cesów Cytaty: Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak


ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski