Swą Odporność Cytaty

Swą Odporność Cytaty: Jesienią, kiedy następuje doroczna śmierć natury, a świat staje się nagi, czarny i kanciasty, przychodzi smutek. Jesień to czas podły dla nas - Polaków. Intelekt nasz zatraca swą odporność zrodzoną z optymizmu wiosny, bujności lata i bogactwa okresu zbiorów. Nie ma już czego oczekiwać, oczekuje się jedynie mroku i zimna - wtedy oni uderzają. -Bohdan Czeszko


Swą Odporność Cytaty: Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość. -Francois de la Rochefoucauld


trudniej-jest-kobiecie-zwyciężyć-swą-zalotność-ż-swą-miłość
Swą Odporność Cytaty: Im lekkomyślniej traktuje mężczyzna miłość, tym łatwiej jej podlega, a potem nawet w niej się zatraca. Lekkomyślne bowiem podejście do tej nader patogenicznej sprawy zmniejsza odporność psychiczną, co pociąga za sobą łatwość kompletnego zauroczenia miłosnego. -Michał Choromański


Swą Odporność Cytaty: Konserwatysta ma swą postawę we krwi. -Georg Quabbe


Swą Odporność Cytaty: Kto dusze swą stracił - odnajdzie ją. -Jan Twardowski


Swą Odporność Cytaty: Odmiany głupoty pysznią się swą mądrością. -Anna Jokai


odmiany-głupoty-pysznią-ę-swą-mądrośą
Swą Odporność Cytaty: Po­jawię się w twoim śnie Po cichu, we mgle Ocza­ruję Cię swą urodą Swą in­tuicją i swobodą Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba Chcę, byś mnie bro­nił i chronił I wszędzie za mną gonił Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność  -Milena :*


Swą Odporność Cytaty: Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe


nie-zakładaj-ę-nigdy-z-diabłem-o-swą-głowę
Swą Odporność Cytaty: Chcesz zaj­rzeć do ser­ca, otwórz swą duszę. -Xmen


chcesz-zaj­rzeć-do ser­ca-otwórz-swą-duszę
Swą Odporność Cytaty: Piszemy nie palcami, lecz całą swą osobą. -Virginia Woolf


piszemy-nie-palcami-lecz-całą-swą-osobą
Swą Odporność Cytaty: Kochać - to nie znaczy iść w swą własną drogę. -Jan Twardowski


kochać-to-nie-znaczy-iść-w-swą-własną-drogę
Swą Odporność Cytaty: Nie zakładaj się nig­dy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe


nie-zakładaj ę-nig­dy-z diabłem-o swą-głowę
Swą Odporność Cytaty: Kwiat pochy­la swą koronę Jak Ana­bell stąpa po je­go ziemi. Otacza jej ciało pnącza­mi drżącymi Wy­powiada chryp­li­we:


Swą Odporność Cytaty: Każde stworzenie czuje swą siłę, której może nadużyć. -Tytus Carus Lukrecjusz


każde-stworzenie-czuje-swą-łę-której-może-nadużyć
Swą Odporność Cytaty: Już złocą wiosnę Żółtością swą kaczeniec Mnich i pierwiosnek  -fyrfle


już-złocą-wiosnę-Żółtośą-swą-kaczeniec-mnich-i pierwiosnek 
Swą Odporność Cytaty: Niejeden zaczyna swą karierę od gaszenia świec na cudzych ołtarzach. -Zbigniew Waydyk


niejeden-zaczyna-swą-karierę-od-gaszenia-świec-na-cudzych-ołtarzach
Swą Odporność Cytaty: Ideał da­ny jest człowieko­wi po to, aby wy­raźniej widział swą nieudolność. -Mikołaj Gogol


ideał-da­ny-jest człowieko­wi-po to-aby wy­raźniej-widział-swą-nieudolność
Swą Odporność Cytaty: Człowiek wymyślił mowę, by zaspokoić swą potrzebę skarżenia się. -Lily Tomlin


człowiek-wymyślił-mowę-by-zaspokoić-swą-potrzebę-skarżenia-ę