Swą Cytaty

Swą Cytaty: Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość. -Francois de la Rochefoucauld


trudniej-jest-kobiecie-zwyciężyć-swą-zalotność-ż-swą-miłość
Swą Cytaty: Konserwatysta ma swą postawę we krwi. -Georg Quabbe


Swą Cytaty: Kto dusze swą stracił - odnajdzie ją. -Jan Twardowski


Swą Cytaty: Odmiany głupoty pysznią się swą mądrością. -Anna Jokai


odmiany-głupoty-pysznią-ę-swą-mądrośą
Swą Cytaty: Po­jawię się w twoim śnie Po cichu, we mgle Ocza­ruję Cię swą urodą Swą in­tuicją i swobodą Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba Chcę, byś mnie bro­nił i chronił I wszędzie za mną gonił Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność  -Milena :*


Swą Cytaty: Chcesz zaj­rzeć do ser­ca, otwórz swą duszę. -Xmen


chcesz-zaj­rzeć-do ser­ca-otwórz-swą-duszę
Swą Cytaty: Kochać - to nie znaczy iść w swą własną drogę. -Jan Twardowski


kochać-to-nie-znaczy-iść-w-swą-własną-drogę
Swą Cytaty: Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe


nie-zakładaj-ę-nigdy-z-diabłem-o-swą-głowę
Swą Cytaty: Piszemy nie palcami, lecz całą swą osobą. -Virginia Woolf


piszemy-nie-palcami-lecz-całą-swą-osobą
Swą Cytaty: Nie zakładaj się nig­dy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe


nie-zakładaj ę-nig­dy-z diabłem-o swą-głowę
Swą Cytaty: Kwiat pochy­la swą koronę Jak Ana­bell stąpa po je­go ziemi. Otacza jej ciało pnącza­mi drżącymi Wy­powiada chryp­li­we:


Swą Cytaty: Już złocą wiosnę Żółtością swą kaczeniec Mnich i pierwiosnek  -fyrfle


już-złocą-wiosnę-Żółtośą-swą-kaczeniec-mnich-i pierwiosnek 
Swą Cytaty: Niejeden zaczyna swą karierę od gaszenia świec na cudzych ołtarzach. -Zbigniew Waydyk


niejeden-zaczyna-swą-karierę-od-gaszenia-świec-na-cudzych-ołtarzach
Swą Cytaty: Ideał da­ny jest człowieko­wi po to, aby wy­raźniej widział swą nieudolność. -Mikołaj Gogol


ideał-da­ny-jest człowieko­wi-po to-aby wy­raźniej-widział-swą-nieudolność
Swą Cytaty: sidła zniewoleń mają burzli­we struny grają swą wolność  -Cykam


sidła-zniewoleń-mają-burzli­we-struny-grają-swą-wolność 
Swą Cytaty: Źródło: Jak Nanna swą córeczkę Pippę na kurtyzanę kształciła -Pietro Aretino


Źródło-jak-nanna-swą-córeczkę-pippę-na-kurtyzanę-kształła
Swą Cytaty: Człowiek wymyślił mowę, by zaspokoić swą potrzebę skarżenia się. -Lily Tomlin


człowiek-wymyślił-mowę-by-zaspokoić-swą-potrzebę-skarżenia-ę
Swą Cytaty: Każde stworzenie czuje swą siłę, której może nadużyć. -Tytus Carus Lukrecjusz


każde-stworzenie-czuje-swą-łę-której-może-nadużyć