Swe Uprzedzenia Cytaty

Swe Uprzedzenia Cytaty: Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swe uprzedzenia. -William James


myślenie-to-jest-to-co-wielu-ludzi-uważa-że-czyni-gdy-jedynie-na-nowo-porządkuje-swe-uprzedzenia
Swe Uprzedzenia Cytaty: Mniemanie można obalić, uprzedzenia nigdy. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Swe Uprzedzenia Cytaty: Wykształcenie to sposób, w który nasze uprzedzenia podnosimy na wyższy stopień. -Laurance Peter


wykształcenie-to-sposób-w-który-nasze-uprzedzenia-podnosimy-na-wyższy-stopień
Swe Uprzedzenia Cytaty: Ludzkie uprzedzenia są podobne do tych kąśliwych psów, które tylko atakują bojaźliwych. -Isolde Kurz


ludzkie-uprzedzenia-są-podobne-do-tych-kąśliwych-psów-które-tylko-atakują-bojaźliwych
Swe Uprzedzenia Cytaty: Nasze zwyczaje i uprzedzenia, zasady i wierzenia, uczucia i temperament, w dalszym ciągu instytucje polityczne i prawne, poglądy moralne i estetyczne, w końcu nasze systemy filozoficzne, wszystko to w rozwoju dziejowym tworzy jedną zwartą kategorię - podłoża historycznego. -Ludwik Krzywicki


Swe Uprzedzenia Cytaty: Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. -Khalil Gibran


gdybyś-prawdziwie-oczy-swe-otworzył-i-widział-ujrzałbyś-swój-wizerunek-we-wszystkich-wizerunkach-a-gdybyś-uszy-swe-otworzył-i-słuchał
Swe Uprzedzenia Cytaty: Wy­pełniasz mo­je chci­we ser­ce pragnieniem wte­dy mo­ja dusza sta­je w ogniu od­daję się w tym słod­kim zatraceniu two­je us­ta tak gorące i czułe roz­chy­lam swe uda niechcąco mruczę i od­dycham głęboko gdy twa dłoń do­tyka me łono i dreszcz mnie przenika i slyszę głos słowika nie...to tyl­ko zmysły swe tracę i w głowie mi huczy, puls mi wariuje spi­jam ciebie jak wodę.   -czarna mamba


Swe Uprzedzenia Cytaty: Stojąc wśród tłumu Wy­ciągasz rękę Swe gorzkie łzy wy­cierasz w sukienkę Nie chcą Trzy­mają Cię Twe myśli biją się ze sobą Wbrew stereotypom Lęk trwa tyl­ko chwilę Gdy z męki i z bólu człowiek się wije Im­pulsem pro­wadzo­na I wielką wiarą Wy­biegasz z chustą Którą byłaś przepasaną Poświęcasz swe życie Za życia początek Jes­teś go­towa od­dać majątek Bo naj­ważniej­szą wartością Jest mała drobnostka Którą za innych Pot­ra­fisz oddać  -Mitria


Swe Uprzedzenia Cytaty: Ciesz się ze swe­go losu. -Horacy


ciesz ę-ze swe­go-losu
Swe Uprzedzenia Cytaty: Nikt swe­go gar­bu nie widzi. -Samuel Adalberg


Swe Uprzedzenia Cytaty: Należy swe szczęście dzielić, by je pomnożyć. -Anonim


należy-swe-szczęście-dzielić-by-pomnożyć
Swe Uprzedzenia Cytaty: Daj (swe­mu) ge­niu­szo­wi szansę. -Persjusz


daj-swe­mu-ge­niu­szo­wi-szansę
Swe Uprzedzenia Cytaty: Każdy swe­go szczęścia jest kowalem. -Wacław Potocki


każdy-swe­go-szczęścia-jest kowalem
Swe Uprzedzenia Cytaty: Nie każda da­ma spot­ka swe­go pana. -Bujak Bogusław


Swe Uprzedzenia Cytaty: Człowiek jest ko­walem swe­go losu. -Salustiusz


człowiek-jest ko­walem-swe­go-losu
Swe Uprzedzenia Cytaty: Swe gęsi za łabędzie uważać każdy rad. -Remigiusz Kwiatkowski


Swe Uprzedzenia Cytaty: Nikt nie może uciec od swe­go przeznaczenia. -Demostenes


nikt-nie może-uciec-od swe­go-przeznaczenia
Swe Uprzedzenia Cytaty: Nie pożądaj żony bliźniego swe­go nadaremno. -Julian Tuwim


nie-pożądaj-żony-bliźniego-swe­go-nadaremno