Swe­mu Mężowi Cytaty

Swe­mu Mężowi Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


Swe­mu Mężowi Cytaty: Co przystoi kobiecie? - Podobać się własnemu mężowi. -Teano


co-przystoi-kobiecie-podobać-ę-własnemu-mężowi
Swe­mu Mężowi Cytaty: Żona uczciwa ozdoba mężowi i najpierwsza podpora domowi. -Jan Kochanowski


Żona-uczciwa-ozdoba-mężowi-i-najpierwsza-podpora-domowi
Swe­mu Mężowi Cytaty: Kochanek posiada wszystkie zalety i wady, których brak mężowi. -Honore de Balzac


kochanek-posiada-wszystkie-zalety-i-wady-których-brak-mężowi
Swe­mu Mężowi Cytaty: Mężowi nie wolno pierwszemu zasypiać ani ostatniemu się budzić. -Honore de Balzac


mężowi-nie-wolno-pierwszemu-zasypiać-ani-ostatniemu-ę-budzić
Swe­mu Mężowi Cytaty: Kiedy zdradził ją kocha­nek, nie mogła ze wsty­du spoj­rzeć w oczy włas­ne­mu mężowi. -Ryszard Podlewski


kiedy-zdradził-ją kocha­nek-nie mogła-ze wsty­-spoj­rzeć-w oczy-włas­ne­mu-mężowi
Swe­mu Mężowi Cytaty: Miesiąc miodowy kończy się z chwilą, gdy pies przynosi mężowi ranne pantofle, a żona zaczyna warczeć. -Zsa Zsa Gabor


miesiąc-miodowy-kończy-ę-z-chwilą-gdy-pies-przynosi-mężowi-ranne-pantofle-a-żona-zaczyna-warczeć
Swe­mu Mężowi Cytaty: Ucz się młodzieńcze wszys­tkiego, co ja­ko mężowi może ci się przydać. -Arystyp z Cyreny


ucz ę-młodzieńcze-wszys­tkiego-co ja­ko-mężowi-może- ę-przydać
Swe­mu Mężowi Cytaty: Jeśli kobieta ubierając się pragnie przypodobać się własnemu mężowi -wkłada zeszłoroczną suknię. -Marlena Dietrich


jeśli-kobieta-ubierając-ę-pragnie-przypodobać-ę-własnemu-mężowi-wkłada-zeszłoroczną-suknię
Swe­mu Mężowi Cytaty: Jeśli ko­bieta ubierając się prag­nie przy­podo­bać się włas­ne­mu mężowi – wkłada zeszłoroczną suknię. -Marlena Dietrich


jeśli-ko­bieta-ubierając ę-prag­nie-przy­podo­bać ę-włas­ne­mu-mężowi- wkłada-zeszłoroczną-suknię
Swe­mu Mężowi Cytaty: Rzadko kobieta uczona jest dobrą gospodynią. Mężowie nie lubią żon filozofek, bo do podobania się mężowi nie filozofia i nauki żonie potrzebne, ale wdzięk i słodycz. -Mścisław Kamiński


rzadko-kobieta-uczona-jest-dobrą-gospodynią-mężowie-nie-lubią-żon-filozofek-bo-do-podobania-ę-mężowi-nie-filozofia-i-nauki-żonie-potrzebne
Swe­mu Mężowi Cytaty: Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. -Khalil Gibran


gdybyś-prawdziwie-oczy-swe-otworzył-i-widział-ujrzałbyś-swój-wizerunek-we-wszystkich-wizerunkach-a-gdybyś-uszy-swe-otworzył-i-słuchał
Swe­mu Mężowi Cytaty: Wy­pełniasz mo­je chci­we ser­ce pragnieniem wte­dy mo­ja dusza sta­je w ogniu od­daję się w tym słod­kim zatraceniu two­je us­ta tak gorące i czułe roz­chy­lam swe uda niechcąco mruczę i od­dycham głęboko gdy twa dłoń do­tyka me łono i dreszcz mnie przenika i slyszę głos słowika nie...to tyl­ko zmysły swe tracę i w głowie mi huczy, puls mi wariuje spi­jam ciebie jak wodę.   -czarna mamba


Swe­mu Mężowi Cytaty: Stojąc wśród tłumu Wy­ciągasz rękę Swe gorzkie łzy wy­cierasz w sukienkę Nie chcą Trzy­mają Cię Twe myśli biją się ze sobą Wbrew stereotypom Lęk trwa tyl­ko chwilę Gdy z męki i z bólu człowiek się wije Im­pulsem pro­wadzo­na I wielką wiarą Wy­biegasz z chustą Którą byłaś przepasaną Poświęcasz swe życie Za życia początek Jes­teś go­towa od­dać majątek Bo naj­ważniej­szą wartością Jest mała drobnostka Którą za innych Pot­ra­fisz oddać  -Mitria


Swe­mu Mężowi Cytaty: Ciesz się ze swe­go losu. -Horacy


ciesz ę-ze swe­go-losu
Swe­mu Mężowi Cytaty: Daj (swe­mu) ge­niu­szo­wi szansę. -Persjusz


daj-swe­mu-ge­niu­szo­wi-szansę
Swe­mu Mężowi Cytaty: Każdy swe­go szczęścia jest kowalem. -Wacław Potocki


każdy-swe­go-szczęścia-jest kowalem
Swe­mu Mężowi Cytaty: Nie każda da­ma spot­ka swe­go pana. -Bujak Bogusław