Swe­mu Cytaty

Swe­mu Cytaty: Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie.. -szajbuss


Swe­mu Cytaty: Człowiekiem szczęśliwym jest ten, który zdobył swe szczęście. -Eugene Delacroix


człowiekiem-szczęśliwym-jest-ten-który-zdobył-swe-szczęście
Swe­mu Cytaty: Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. -Adam Asnyk


każda-epoka-swe-własne-cele-i-zapomina-o-wczorajszych-snach
Swe­mu Cytaty: Czy jest oj­ciec, który by niena­widził swe­go syna?  -Talmud


czy-jest oj­ciec-który-by niena­widził-swe­go-syna 
Swe­mu Cytaty: Po­lacy są zbyt in­te­ligen­tni jak na swe położenie geograficzne. -Jarosław Iwaszkiewicz


po­lacy-są zbyt-in­te­ligen­tni-jak na swe-położenie-geograficzne
Swe­mu Cytaty: To ty wy­bierasz swo­ja drogę, tworzysz sce­nariusz swe­go życia. -stokrotka123


to ty wy­bierasz-swo­ja-drogę-tworzysz-sce­nariusz-swe­go-życia
Swe­mu Cytaty: Obyś żył przez wszys­tkie dni swe­go życia. -Jonathan Swift


obyś-żył-przez-wszys­tkie-dni-swe­go-życia
Swe­mu Cytaty: Kto błędy swe dos­trzegł, więcej nie błądzi. -Lao Cy


kto-błędy-swe-­trzegł-więcej-nie błądzi
Swe­mu Cytaty: Bóg oparł swe dzieło na jednym tylko filarze: miłości. -Sylvana Carmen


bóg-oparł-swe-dzieło-na-jednym-tylko-filarze-miłoś
Swe­mu Cytaty: Pokładaj swe nadzieje w tym, po kim się nie dziedziczy. -Augustyn z Hippony


pokładaj-swe-nadzieje-w-tym-po-kim-ę-nie-dziedziczy
Swe­mu Cytaty: Na­wet niena­wiść może być swe­go rodza­ju pomostem. -Luise Rinser


na­wet-niena­wiść-może-być-swe­go-rodza­ju-pomostem
Swe­mu Cytaty: Kto wrogów ma wiele, ten siły swe dzielić musi. -Sy-Ma Cien


kto-wrogów- wiele-ten-ły-swe-dzielić-musi
Swe­mu Cytaty: Miej zaw­sze przed oczy­ma ko­niec swe­go życia. -Solon


miej-zaw­sze-przed-oczy­-ko­niec-swe­go-życia
Swe­mu Cytaty: Tylko myślący przeżywa swe życie, u bezmyślnego przechodzi ono obok. -Marie Von Ebner - Eschenbach


tylko-myślący-przeżywa-swe-życie-u-bezmyślnego-przechodzi-ono-obok
Swe­mu Cytaty: Bo na­dałem swe­mu szczęściu naj­piękniej­sze imię na świecie- twoje. -Silvidian


bo na­dałem-swe­mu-szczęściu-naj­piękniej­sze-imię-na świecie-twoje
Swe­mu Cytaty: Nie każdy jest ko­walem swe­go lo­su. Prze­ważnie by­wa się kowadłem. -Wiesław Malicki


nie-każdy-jest ko­walem-swe­go-lo­su-prze­ważnie by­wa ę-kowadłem
Swe­mu Cytaty: Zobaczyć swe nazwisko w druku! Niejeden tylko po to gotów popełnić zbrodnię. -Gustaw Flaubert


zobaczyć-swe-nazwisko-w-druku-niejeden-tylko-po-to-gotów-popełć-zbrodnię
Swe­mu Cytaty: Kochaj bliźniego swe­go - i bądź z da­la od niego, jeśli kochasz siebie samego. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski


kochaj-bliźniego-swe­go- i bądź-z da­-od niego-śli-kochasz-siebie-samego