Swej Gołej Twarzy Cytaty

Swej Gołej Twarzy Cytaty: Kobieta naśladująca mężczyznę wygląda tak, jak gdyby goliła brzytwą urojone włosy na swej gołej twarzy. -Aleksander Świętochowski


kobieta-naśladująca-mężczyznę-wygląda-tak-jak-gdyby-goliła-brzytwą-urojone-włosy-na-swej-gołej-twarzy
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Po drodze którą prze­byłeś zgu­biłeś siebie. Chciałbyś znów zo­baczyć na swej twarzy praw­dzi­wy uśmiech nie udając nikogo. Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz


po drodze-którą-prze­byłeś-zgu­biłeś-siebie-chciałbyś znów-zo­baczyć-na swej-twarzy-praw­dzi­wy-uśmiech-nie udając-nikogo
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Łzy na twarzy mężczyz­ny są bar­dziej męskie niżeli je­go sper­ma na twarzy kobiety. -Bruno


Łzy-na twarzy-mężczyz­ny-są bar­dziej-męskie-żeli-­go-sper­-na twarzy-kobiety
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Jedną z cech miłości jest krańcowa wrażliwość na widok twarzy podobnych do twarzy ukochanego kobiety, i odkrywanie jej w twarzach nieznanych. -Akutagawa Ryunosuke


jedną-z-cech-miłoś-jest-krańcowa-wrażliwość-na-widok-twarzy-podobnych-do-twarzy-ukochanego-kobiety-i-odkrywanie-jej-w-twarzach-nieznanych
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. -Ryūnosuke Akutagawa


jedną-z cech-miłoś-jest krańco­wa-wrażli­wość-na wi­dok-twarzy-po­dob­nych-do twarzy-ukocha­nej-ko­biety-i od­kry­wanie-jej
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Jaki mogę stracić wiarę w sprawiedliwość na świecie, skoro sny tych, którzy śpią w puchach, nie są wcale piękniejsze od snów tych, którzy śpią na gołej ziemi. -Khalil Gibran


jaki-mogę-stracić-wiarę-w-sprawiedliwość-na-świecie-skoro-sny-tych-którzy-śpią-w-puchach-nie-są-wcale-piękniejsze-od-snów-tych-którzy
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka. -Andrzej Madej


bóg-zajaśniał-najwyraźniej-człowiekowi-na-ludzkim-obliczu-tego-który-ę-narodził-w-betlejem-od-tamtej-nocy-trzeba-ę-dopatrywać-twarzy-boga-w
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Ona jest tak mądra w swej niewin­ności, tak niewin­na w swej mądrości. -B » Anne Bishop » Córka krwawych


Swej Gołej Twarzy Cytaty: Nauka Bud­dy jest jak diament, niez­mien­ny w swej na­turze, jed­nak błyszczący bar­wa­mi tła, na którym leży. W ten sposób do­paso­wała się do kul­tu­rowych uwa­run­ko­wań poszczególnych krajów, nie tracąc jed­nocześnie nic ze swej esen­cji. Także dzi­siaj bud­dyzm znaj­du­je ta­kie for­my prze­kazu, które są od­po­wied­nie dla dob­rze wyk­ształco­nych i nieza­leżnych ludzi Zachodu. -Ole Nydahl


Swej Gołej Twarzy Cytaty: Z nadzieją Ci będzie do twarzy. -Lilliana


z nadzieją-ci będzie-do twarzy
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Najbardziej ci do twarzy z uśmiechem. -Leonardo da Vinci


Swej Gołej Twarzy Cytaty: Kobietom jest z miłością do twarzy. -John Galsworthy


Swej Gołej Twarzy Cytaty: Pozorom zawsze starcza twarzy. -Zbigniew Waydyk


Swej Gołej Twarzy Cytaty: Nie każdemu z życiem do twarzy. -Stanisław Jerzy Lec


Swej Gołej Twarzy Cytaty: Prawda do kłamstwa jest podobna z twarzy. -Alighieri Dante


prawda-do-kłamstwa-jest-podobna-z-twarzy
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Laur: Innym w laurach nie do twarzy. -Aleksander Kumor


Swej Gołej Twarzy Cytaty: Przyniosłem ulgę swej duszy. -Anonim


przyniosłem-ulgę-swej-duszy
Swej Gołej Twarzy Cytaty: Nagość zaczyna się od twarzy, a bezwstyd od słów. -Simone de Beauvoir


nagość-zaczyna-ę-od-twarzy-a-bezwstyd-od-słów