Swej Cytaty

Swej Cytaty: Ona jest tak mądra w swej niewin­ności, tak niewin­na w swej mądrości. -B » Anne Bishop » Córka krwawych


Swej Cytaty: Nauka Bud­dy jest jak diament, niez­mien­ny w swej na­turze, jed­nak błyszczący bar­wa­mi tła, na którym leży. W ten sposób do­paso­wała się do kul­tu­rowych uwa­run­ko­wań poszczególnych krajów, nie tracąc jed­nocześnie nic ze swej esen­cji. Także dzi­siaj bud­dyzm znaj­du­je ta­kie for­my prze­kazu, które są od­po­wied­nie dla dob­rze wyk­ształco­nych i nieza­leżnych ludzi Zachodu. -Ole Nydahl


Swej Cytaty: Przyniosłem ulgę swej duszy. -Anonim


przyniosłem-ulgę-swej-duszy
Swej Cytaty: Nie zbudujesz swej reputacji tylko na zamierzeniach. -Henry Ford


nie-zbudujesz-swej-reputacji-tylko-na-zamierzeniach
Swej Cytaty: Tylko święci dostrzegają wielkość swej małości. -Antoni Regulski


Swej Cytaty: Mężczyzna ma w swej naturze dziką potrzebę zdobywania. -Dorota Stalińska


mężczyzna-w-swej-naturze-dziką-potrzebę-zdobywania
Swej Cytaty: W swej skromności uważał się za grafomana, a był donosicielem. -Stanisław Jerzy Lec


w-swej-skromnoś-uważał-ę-za-grafomana-a-był-donosicielem
Swej Cytaty: Słońce zachodzi Cienie w swej istocie Idą żerować  -Martyna_Jarosz


słoń-zachodzi-cienie-w swej-istocie-idą-żerować 
Swej Cytaty: Wiel­ki kraj, god­ny swej naz­wy, nie ma przyjaciół. -Charles de Gaulle


wiel­ki-kraj-god­ny-swej-naz­wy-nie  przyjaciół
Swej Cytaty: Wszystko widoczne jest tylko w swej zewnętrzności kryjącej to, co niewidzialne. -Gertrud von Le Fort


wszystko-widoczne-jest-tylko-w-swej-zewnętrznoś-kryjącej-to-co-niewidzialne
Swej Cytaty: Po odegraniu swej roli rzadko kto bije innym brawa. -Władysław Grzeszczyk


po-odegraniu-swej-roli-rzadko-kto-bije-innym-brawa
Swej Cytaty: Każda dyktatura ma tylko jeden cel: utrwalanie swej władzy. -Anonim


każda-dyktatura-tylko-jeden-cel-utrwalanie-swej-władzy
Swej Cytaty: Człowiek zrobił pewien użytek ze swej inteligencji - wynalazł głupotę. -Remy de Gourmont


człowiek-zrobił-pewien-użytek-ze-swej-inteligencji-wynalazł-głupotę
Swej Cytaty: Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały. -Nicholas Boileau-Desperaux


Swej Cytaty: Won­ny Likorys pod płaszczem swej urody tru­ciznę skrywa  -to_tylko_łzy


won­ny-likorys-pod-płaszczem-swej-urody-tru­ciznę-skrywa 
Swej Cytaty: Ludzie ma­li biorą zwyk­le swój duży cień za miarę swej wielkości. -Aleksander Świętochowski


Swej Cytaty: Miłość ze swej istoty jest niesprawdzalna, potrzebuje więc przysiąg i dowodów. -Rene Nelli


miłość-ze-swej-istoty-jest-niesprawdzalna-potrzebuje-więc-przysiąg-i-dowodów
Swej Cytaty: Gdzież można czuć się lepiej jak w kółku swej rodziny? -Jean Francois Marmontel


gdzież-można-czuć-ę-lepiej-jak-w-kółku-swej-rodziny