Swoich łap Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Swoich łap Cytaty: Dziec­ko to człowiek dos­ko­nały, dopóki do­rośli nie położą na nim swoich łap. -John Irving
dziec­ko-to człowiek-­ko­nały-dopóki-do­rośli-nie położą-na nim-swoich-łap
Swoich łap Cytaty: Łap za czuprynę gdy cos wisi na włosku. -Sławian Trocki
Łap-za-czuprynę-gdy-cos-wisi-na-włosku
Swoich łap Cytaty: Nie łap za ster, gdy masz śliskie ręce. -Elżbieta Grabosz
Swoich łap Cytaty: Łagod­na ko­bieta - to ni­by łap­ka ko­cia: ściśnij ją nieco, a uczu­jesz pazurki. -Anne-Louise de Staël-Holstein
Łagod­na-ko­bieta- to ­by-łap­ka-ko­cia-śśnij-ją nieco-a uczu­jesz-pazurki
Swoich łap Cytaty: Kochaj i baw się i łap życia ster, bo każdy, jak myszka, ma szanse na ser. -Anonim
kochaj-i-baw-ę-i-łap-życia-ster-bo-każdy-jak-myszka-szanse-na-ser
Swoich łap Cytaty: Jeśli wszys­tko właśnie się wa­li, łap za ka­wałki. Zbu­dujesz z nich coś wielkiego. -MNora
jeśli-wszys­tko-właśnie ę-wa­li-łap-za ka­wałki-zbu­dujesz z nich-coś-wielkiego
Swoich łap Cytaty: Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę w złud­nej przyszłości w obiet­ni­ce płoche. -Horacy
więc-łap-dzień-każdy-a nie wierz- trochę-w-złud­nej-przyszłoś-w obiet­­-płoche
Swoich łap Cytaty: Jeżeli wszystkie światy krążą w swojej przestrzeni w takim rządku, że jeden drugiego nie uszkadza, wnieść wypada, i ludzie przyjdą do tego przez uporządkowanie swoich uczt i swoich rozmyślań. -Karol Kazimierz Kurpiński
Swoich łap Cytaty: Kiedy się już przecierpi wszystko swoje, trzeba jeszcze przecierpieć cierpienia swoich dzieci. To znaczy właśnie - być matką. Być ugodzonym w swoich dzieciach - to największe cierpienie. -Anna Kamieńska
kiedy-ę-już-przecierpi-wszystko-swoje-trzeba-jeszcze-przecierpieć-cierpienia-swoich-dzieci-to-znaczy-właśnie-być-matką-być-ugodzonym-w
Swoich łap Cytaty: gdy nie miałem domu ona przyjęła mnie pod swój dach. objęła mnie i niczym ptak scho­wała w swoich skrzydłach. ot­worzyła prze­de mną świąty­nię swoich ud, og­rzała ciepłem swoich ra­mion i piersi. dała mi schro­nienie przed burzą i zos­tała moją ostoją, a jej od­dech przy uchu wniknął we mnie na zawsze. Już zna­lazłem dom, ona nim jest. -Miły Młody Człowiek
Swoich łap Cytaty: Przychodzi taki czas, kiedy gwiazda musi zebrać swoje wspomnienia i zejść ze sceny, by rozpocząć życie prywatne, życie wypełnione nostalgią i dumą ze swoich dokonań. Tak, i nawet ze swoich niepowodzeń. -Pola Negri
Swoich łap Cytaty: W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów. -Herodot
w trak­cie-po­koju-sy­nowie-grze­bią-swoich-ojców-pod­czas-woj­ny-oj­co­wie-grze­bią-swoich-synów
Swoich łap Cytaty: Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach. -Maurina Zenta
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-ę-wykazuje-w-swoich-czynach-i-słowach-lecz-również-tym-o-czym-marzy-w-swoich-tęsknotach
Swoich łap Cytaty: Trzy­maj swoich przy­jaciół blis­ko, ale jeszcze bliżej trzy­maj swoich wrogów. Keep your frien­ds clo­se, but keep your ene­mies clo­ser. (ang.)  -Mario Puzo
trzy­maj-swoich-przy­jaciół-blis­ko-ale-jeszcze-bliżej-trzy­maj-swoich-wrogów-keep-your-frien­ds-clo­se-but-keep-your-ene­mies-clo­ser
Swoich łap Cytaty: Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta. -Robert Musil
niemcy-nie-zginęły-z-powodu-swoich-niemoralnych-lecz-z-powodu-swoich-moralnych-obywateli-moralność-nie-została-podważona-lecz-okazała-ę
Swoich łap Cytaty: Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi.... -AgniM
kimże-jes­tem-bez-swo­jego-zda­nia-czymże-jes­tem-bez-swoich-myśli-co sobą-rep­re­zen­tuję-bez-swoich-prze­konań-ni­kim-marną
Swoich łap Cytaty: Pat­rzcie Ro­man dał nam łapkę w dół! Jeśli pod fil­mem będzie łap­ka w dół to na pew­no od Ro­mana, a jak będzie więcej! To znaczy że Ro­man zro­bił multikonto!  -Raf99
pat­rzcie-ro­man-dał-nam-łapkę-w dół-jeśli-pod-fil­mem-będzie-łap­ka-w dół-to na pew­no-od ro­mana-a jak będzie-więcej
Swoich łap Cytaty: nie było w nas zbyt wielu słów dziura­wych jak durszlak nie łapa­liśmy ich łap­czy­wie w usta oszu­kując pragnienie pęczniejąca cisza była końcem początku te­go ro­ku białe pąki roz­kwitły zimą a wios­na nie przyszła wcale  -Papillondenuit
Swoich łap Cytaty: Powroty Wra­camy z tułaczki Po wer­te­pach his­to­rii Wra­camy z wyg­na­nia Z gułagu czer­wo­nego Ob­my­wamy z brudów Łap­czy­wych rąk Głod­nych oczu Ta­nich promocji Zakłada­my og­ro­dy Echo dziedzictwa Po cichu wra­camy zgarbieni Do do­mu ojców naszych  -RozaR
Swoich łap Cytaty: w mglis­ty poranek swe myśli prze­lewam na sza­re stro­ny sta­rego dzien­ni­ka pro­mienie gwiazd łap­czy­wie próbują dot­rzeć do ro­sy pojącej zielo­ne trawy cicha mu­zyka rzeki prze­budza nas do działania ty na­dal leżysz koło mnie w ciszy wpat­ru­jemy się w niebo  -samothnick
Swoich łap Cytaty: płonące us­ta znaczą śla­dy na mym ciele przys­pie­szo­ny puls zroszo­na skóra chwi­la spełnienia szczyt blis­ki eufo­ria doznań jed­ność prag­nij mnie zaw­sze zachłan­nie łap­czy­wie pożądaj próbuj mnie roz­grza­ne ciała roz­koszy szepty właśnie tak te­raz i tu  De­dyko­wany :)* 16.04.2016 Malusia_035   -Malusia_035
Swoich łap Cytaty: I rewolucje mają swoich pedantów. -Karel Capek
i-rewolucje-mają-swoich-pedantów
Swoich łap Cytaty: Każda epoka ma swoich judaszów . -Anonim
każda-epoka-swoich-judaszów
Swoich łap Cytaty: I re­woluc­je mają swoich pedantów. -Karel Capek
i re­woluc­-mają-swoich-pedantów
Swoich łap Cytaty: Każdy stan ma swoich zdrajców. -Soren Aabye Kierkegaard
Swoich łap Cytaty: Każdy jest sy­nem swoich czynów. -Saavedra Miguel de Cervantes
Swoich łap Cytaty: Człowiek jest sumą swoich doświadczeń... -kate-em
człowiek-jest sumą-swoich-doświadczeń
Swoich łap Cytaty: Nikt nie od­po­wiada za swoich epigonów. -Kazimierz Wyka
nikt-nie od­po­wiada-za swoich-epigonów
Swoich łap Cytaty: Ciężko być cudzym wśród swoich. -Tadeusz Konwicki
Swoich łap Cytaty: Przestańcie być źli w swoich myślach. -Konfucjusz
przestańcie-być-źli-w-swoich-myślach
Swoich łap Cytaty: Gorsze od natarcia wroga jest wsparcie swoich. -Paweł Góra
gorsze-od-natarcia-wroga-jest-wsparcie-swoich
Swoich łap Cytaty: Śmierć żywi się strachem swoich ofiar. -Anonim
Śmierć-żywi-ę-strachem-swoich-ofiar
Swoich łap Cytaty: Zabijajcie ich wszystkich, Bóg rozpozna swoich. -Amalric Arnaud
zabijajcie-ich-wszystkich-bóg-rozpozna-swoich
Swoich łap Cytaty: Ludzie stali się narzędziami w rękach swoich narzędzi. -Henry David Thoreau
ludzie-stali-ę-narzędziami-w-rękach-swoich-narzędzi
Swoich łap Cytaty: Każdy ma prawo być szczęśliwym na swoich własnych warunkach. -Frank Zappa
każdy-prawo-być-szczęśliwym-na-swoich-własnych-warunkach