Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty

Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian


Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Ten, które­mu się zda ko­nie­cznym od­da­lić od tak zwa­nego tłumu, by być sza­nowa­nym, jest równie godzien na­gany jak tchórz, który uk­ry­wa się przed swoim wro­giem bojąc się mu ulec. -Johann Wolfgang Goethe


Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Jeśli ktoś uparcie obstaje przy swoim, nazywamy go uparciuchem. Jeśli sami trwamy przy czymś z żelazną konsekwencją - jest to dowód zdecydowania. -Vittorio De Sica


jeśli-ktoś-uparcie-obstaje-przy-swoim-nazywamy-go-uparciuchem-jeśli-sami-trwamy-przy-czymś-z-żelazną-konsekwencją-jest-to-dowód
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Gdy­byśmy ob­ra­biali ciągle złoto, znikłoby; jeśli mo­siądz, czas by go starł; jeśli­byśmy wzno­sili świąty­nie, roz­sy­pią się w gru­zy. Lecz jeśli pra­cuje­my nad nieśmier­telnym duchem, jeśli na­pawa­my go wyższy­mi za­sada­mi, słuszną obawą przed Bo­giem, ludzką god­nością i posza­nowa­niem jej, ry­jemy na tej tab­li­cy coś, cze­go czas nie może zma­zać, lecz co jaśnieć będzie co­raz świet­niej przez całą wieczność. -Orison Swett Marden


Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki. -Karl Kraus


lo­gika-jest wro­giem-sztu­kiale-sztu­-nie wol­no-być-wro­giem-logiki
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Kobieta promieniuje niewinnością i prostotą, jeśli ma je w swoim wnętrzu. -Zofia Loren


kobieta-promieniuje-niewinnośą-i-prostotą-śli-w-swoim-wnętrzu
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Jeśli myślisz tylko o swoim znaczeniu - nie żyjesz miłością. -Jan Twardowski


jeśli-myślisz-tylko-o-swoim-znaczeniu-nie-żyjesz-miłośą
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Marzenie podąża swoim szlakiem, nawet jeśli uważa się za myśl. -Andre Malraux


marzenie-podąża-swoim-szlakiem-nawet-śli-uważa-ę-za-myśl
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Ko­bieta pro­mieniuje niewin­nością i pros­totą – jeśli ma je w swoim wnętrzu. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Jeśli możesz swoim dzieciom dać tylko jedno, niech to będzie entuzjazm. -Bruce Barton


jeśli-możesz-swoim-dzieciom-dać-tylko-jedno-niech-to-będzie-entuzjazm
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Jeśli na klatce ze słoniem jest napis bawół, nie wierz oczom swoim. -Koźma Prutkow


jeśli-na-klatce-ze-słoniem-jest-napis-bawół-nie-wierz-oczom-swoim
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Jeśli rozejrzeć się uważnie, można odnaleźć w swoim otoczeniu mnóstwo przyczajonych dzieł sztuki. Co to za los płodzić piękno po to, by go nikt nie dostrzegał. -Irina Griekowa


jeśli-rozejrzeć-ę-uważnie-można-odnaleźć-w-swoim-otoczeniu-mnóstwo-przyczajonych-dzieł-sztuki-co-to-za-los-płodzić-piękno-po-to-by-go
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcą -Zig Ziglar


możesz-mieć-w-swoim-życiu-wszystko-czego-chcesz-śli-tylko-pomożesz-wystarczającej-liczbie-ludzi-uzyskać-to-czego-oni-chcą
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą. -Papillondenuit


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Pośpiech jest wro­giem szybkości. -Neil Gaiman


pośpiech-jest wro­giem-szybkoś
Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty:


Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Czas jest wro­giem zauroczeń. -Wojciech Kuczok


Swoim Bo­giem A jeśli Cytaty: Je­dynym Bo­giem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte