Swoim Wpływem Cytaty

Swoim Wpływem Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil


czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Swoim Wpływem Cytaty: To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic sie pod wpływem innych... -anja


to niesa­mowi­te-jak ludzie-pot­ra­fią-zmienic-sie-pod-wpływem-innych
Swoim Wpływem Cytaty: Zdarzają się mężczyźni i kobiety pozostający stale pod wpływem narządów płciowych. Najczęściej są to osobnicy ograniczeni i idioci. -Paul Garnier


zdarzają-ę-mężczyź-i-kobiety-pozostający-stale-pod-wpływem-narządów-płciowych-najczęściej-są-to-osobnicy-ograniczeni-i-idioci
Swoim Wpływem Cytaty: Najdziksze zwierzę nie jest tak krwiożercze jak człowiek, kiedy działa pod wpływem niepohamowanych namiętności i rozporządza odpowiednią siłą. -Plutarch


najdziksze-zwierzę-nie-jest-tak-krwiożercze-jak-człowiek-kiedy-działa-pod-wpływem-niepohamowanych-namiętnoś-i-rozporządza-odpowiednią-łą
Swoim Wpływem Cytaty: Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą. -Papillondenuit


nikt-nie może-być-swoim-pa­nem-ale-każdy-może-być-swoim-sługą
Swoim Wpływem Cytaty: Mus­kając delikatnie Roz­pie­szczo­ne ciało Roz­pa­lając ogień- Ogień rozkoszy Nieopa­nowa­ne i Dzikie... Roz­przes­trze­niające Pod wpływem fal Wy­pat­rując Je­go oczu By zas­tygnąć - W tym ubłogim stanie. -cichadusza


Swoim Wpływem Cytaty: Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyźmie - jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia. -Zofia Bystrzycka


Swoim Wpływem Cytaty: Coś, co rodzi się z wyob­raźni, może od­mienić rzeczy­wis­tość. Ta z ko­lei szyb­ko sta­je się sta­tyczna i zmienia się do­piero pod wpływem no­wych wyob­rażeń. Is­tnieje więc nieus­tająca za­leżność między fik­cją a rzeczywistością. -Nagisa Oshima


Swoim Wpływem Cytaty: Wolnoć Tomku w swoim domku. -Aleksander Fredro


Swoim Wpływem Cytaty: Być najmłodszą dziewczyną w swoim wieku. -Renata Szuman - Fikus


Swoim Wpływem Cytaty: To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. -Jan Kochanowski


to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
Swoim Wpływem Cytaty: Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tobą pokieruje. -Benjamin Franklin


kieruj-swoim-interesem-bo-inaczej-on-tobą-pokieruje
Swoim Wpływem Cytaty: Stój twar­do przy swoim i bądź wytrwały. -Horacy


stój-twar­do-przy-swoim-i bądź-wytrwały
Swoim Wpływem Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
Swoim Wpływem Cytaty: Romantyzm to bunt kwiatu przeciwko swoim korzeniom. -Stanisław Brzozowski


romantyzm-to-bunt-kwiatu-przeciwko-swoim-korzeniom
Swoim Wpływem Cytaty: Każda rzecz jest dob­ra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest dob­ra-w swoim-czasie
Swoim Wpływem Cytaty: Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostanie na swoim pogrzebie. -Anonim


najpiękniejsze-kwiaty-człowiek-dostanie-na-swoim-pogrzebie
Swoim Wpływem Cytaty: Orator mówi z patosem nie swoim głosem. -Feliks Rajczak


orator-mówi-z-patosem-nie-swoim-głosem