Szansy  Cytaty

Szansy  Cytaty: Zwlekanie to naturalny morderca szansy na sukces. -Victor Kiam


zwlekanie-to-naturalny-morderca-szansy-na-sukces
Szansy  Cytaty: Zwlekanie to naturalny morderca szansy na sukces -Victor Kiam


zwlekanie-to-naturalny-morderca-szansy-na-sukces
Szansy  Cytaty: Nie masz żadnej szansy, ale ją wykorzystaj. -Arthur Schopenhauer


Szansy  Cytaty: Nigdy nie będziesz mieć drugiej szansy wywarcia pierwszego wrażenia -M. Ohoven


nigdy-nie-będziesz-mieć-drugiej-szansy-wywarcia-pierwszego-wrażenia
Szansy  Cytaty: Mo­ral­ność świata wy­dawała się roz­paczli­wym snem, który w tej gęstej i cuchnącej dżun­gli nie miał naj­mniej­szej szansy. -R » Anne Rice » Wampir Lestat


mo­ral­ność-świata-wy­dawała ę-roz­paczli­wym-snem-który-w tej gęstej-i cuchnącej-dżun­gli-nie miał-naj­mniej­szej-szansy
Szansy  Cytaty: Czas, to dla Ciebie mam parę słów. Wszys­tko kręci się wokół Ciebie. Zaklęci w wszechczasie. Nie zna­my początku nie poz­na­my i końca. Dzięku­je Ci że jes­teś dla mnie tak łaskawy i godzisz się na mo­je błędy dając mi szansy. Dzięku­je Ci za mą Żonę bo to dla Niej Poświęcam cały ten Czas. Tęsknie... -Fabian Czarnecki


Szansy  Cytaty: Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: