Szczęścia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Szczęścia Cytaty: Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą. -Ernst Haeckel
Szczęścia Cytaty: Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję. -Stanisław Wyspiański
szczęścia-tak-ło-jest-jak-ęgnę-wzrokiem-że-gdzie-jest-szczęścia-nadzieja-jest-już-za-wiele-o-szczęścia-nadzieję
Szczęścia Cytaty: Bez majątku wiele do szczęścia brakuje, a z majtkiem jeszcze więcej do szczęścia przeszkadza. -Władysław Walenty Fedorowicz
bez-majątku-wiele-do-szczęścia-brakuje-a-z-majtkiem-jeszcze-więcej-do-szczęścia-przeszkadza
Szczęścia Cytaty: Szczęścia pragnie cały świat, każdy, kogo znam, lecz dać sobie szczęścia kwiat, nikt nie może sam. -Lothar Zenetti
szczęścia-pragnie-cały-świat-każdy-kogo-znam-lecz-dać-sobie-szczęścia-kwiat-nikt-nie-może-sam
Szczęścia Cytaty: - Co po­dać? - Szczęścia pop­roszę, szczęścia. -Lynx71
 co po­dać-szczęścia-pop­roszę-szczęścia
Szczęścia Cytaty: do szczęścia bra­kuje mi je­dynie szczęścia . -cala_ja
do szczęścia-bra­kuje-mi ­dynie-szczęścia
Szczęścia Cytaty: Tak nap­rawdę niewiele pot­rze­ba człowieko­wi do szczęścia, ale trze­ba wiele szczęścia, by on to zrozumiał Z cyk­lu po­wieści
tak-nap­rawdę-niewiele-pot­rze­ba-człowieko­wi-do szczęścia-ale-trze­ba-wiele-szczęścia-by on to zrozumiał-z-cyk­lu-po­wieś
Szczęścia Cytaty: Komu już nic do szczęścia nie brakuje, temu wszystkiego jeszcze do szczęścia brakuje. -Tadeusz Kordyasz
komu-już-nic-do-szczęścia-nie-brakuje-temu-wszystkiego-jeszcze-do-szczęścia-brakuje
Szczęścia Cytaty: Mieliście kiedyś w życiu tak, że kar­ci­liście się za każdą chwilę szczęścia? Ja tak mam. Cze­mu? Bo jeśli is­tnieje li­mit szczęścia, to nie chcę go wy­korzys­tać od razu... -opuszczona
mieliście-kiedyś-w życiu-tak-że kar­­liście ę-za każdą-chwilę-szczęścia-ja tak-mam-cze­mu bo śli-is­tnieje-li­mit-szczęścia
Szczęścia Cytaty: Człowiek współczesny szuka przyjemności bez szczęścia, szczęścia bez zadowolenia, zadowolenia bez mądrości. -Maria Grossek - Korycka
człowiek-współczesny-szuka-przyjemnoś-bez-szczęścia-szczęścia-bez-zadowolenia-zadowolenia-bez-mądroś
Szczęścia Cytaty: Są dwa pun­kty ot­warcia się na Bo­ga: jed­ni pot­rze­bują do te­go nie­szczęścia, in­ni - prze­ciw­nie - sma­ku szczęścia. Pier­wsi szu­kają Pa­na Bo­ga, aby wy­rato­wał ich z op­resji, drudzy - aby Go sławić, wy­razić Mu wdzięczność za wspa­niałość is­tnienia. Wiel­ka teolo­gia wy­ras­ta z te­go dru­giego mo­tywu - jest teolo­gią wdzięczności. -Józef Stanisław Tischner
Szczęścia Cytaty: O za­wiści: Po­datek od szczęścia. -Marcin Kossek
Szczęścia Cytaty: I zno­wu bliżej mam do szczęścia. -królik xd
i zno­wu-bliżej-mam-do szczęścia
Szczęścia Cytaty: Bądź moją de­finicją szczęścia. -AnDree
bądź-moją-de­finicją-szczęścia
Szczęścia Cytaty: Miarą szczęścia jest oczekiwanie. -filutka
miarą-szczęścia-jest oczekiwanie
Szczęścia Cytaty: Jestem już u źródła szczęścia... -Fryderyk Chopin
Szczęścia Cytaty: Każdy ma własną de­finicję szczęścia. Mo­ja to Ty. -opuszczona
każdy- własną-de­finicję-szczęścia-mo­ja to ty
Szczęścia Cytaty:
przeciwieństwem-szczęścia-jest-nuda
Szczęścia Cytaty: Miłość - klatka z kratami ze szczęścia. -Claudia Cardinale
Szczęścia Cytaty: Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia. -Charles Baudelaire
Szczęścia Cytaty: His­to­ria nie jest do­meną szczęścia. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Szczęścia Cytaty: Siłą nabywczą szczęścia jest miłość. -Phil Bosmans
siłą-nabywczą-szczęścia-jest-miłość
Szczęścia Cytaty: Ludzie czasem muszą odpocząć od szczęścia. -Maria Kuncewicz
ludzie-czasem-muszą-odpocząć-od-szczęścia
Szczęścia Cytaty: Ludzie szczęśli­wi mają za­pasy szczęścia. -W » Virginia Woolf » Pani Dalloway
Szczęścia Cytaty: Najgłębszy smutek szczęścia, że wszystko przemija. -Leopold Staff
najgłębszy-smutek-szczęścia-że-wszystko-przemija
Szczęścia Cytaty: Nie­szczęścia tem­pe­rują ludzi. -Ezop
nie­szczęścia-tem­pe­rują-ludzi
Szczęścia Cytaty: Szczęścia nie ma, ale istnieją przyjemności. -Albert Schweitzer
Szczęścia Cytaty: Nie ma pełne­go, bez­względne­go szczęścia. -Horacy
nie- pełne­go-bez­względne­go-szczęścia
Szczęścia Cytaty: Historia nie jest domeną szczęścia. -Fryderyk Hegel
historia-nie-jest-domeną-szczęścia
Szczęścia Cytaty: Każdy swe­go szczęścia jest kowalem. -Wacław Potocki
każdy-swe­go-szczęścia-jest kowalem
Szczęścia Cytaty: Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek. -Sokrates
pierwszym-warunkiem-szczęścia-jest-rozsądek
Szczęścia Cytaty: Bez próżnowania nie ma prawdziwego szczęścia. -Antoni Czechow
bez-próżnowania-nie-prawdziwego-szczęścia
Szczęścia Cytaty: Mężczyzna szuka szczęścia, kobieta go oczekuje. -Anonim
mężczyzna-szuka-szczęścia-kobieta-go-oczekuje
Szczęścia Cytaty: Drzew­ko szczęścia - mo­je jeszcze nie wyrosło. -Ryder
drzew­ko-szczęścia- mo­-jeszcze-nie wyrosło
Szczęścia Cytaty: Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich. -Tolmann Pesch
Życzliwość-jest-pragnieniem-szczęścia-drugich