Szczęście Powrót Cytaty

Szczęście Powrót Cytaty: Niektórym dyrektorom przydałby się powrót do matury. -Joanna Wyszkowska


niektórym-dyrektorom-przydałby-ę-powrót-do-matury
Szczęście Powrót Cytaty: Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło. -anja


Szczęście Powrót Cytaty: Co złość zniweczy, co występek zburzy, to miłość z gruzów na powrót postawi. -Adam Asnyk


co-złość-zniweczy-co-występek-zburzy-to-miłość-z-gruzów-na-powrót-postawi
Szczęście Powrót Cytaty: Żadna ofensywa nie jest równie trudna jak powrót do rozsądku. -Bertolt Brecht


Żadna-ofensywa-nie-jest-równie-trudna-jak-powrót-do-rozsądku
Szczęście Powrót Cytaty: Źle jest z człowiekiem, jeżeli nie pozostaje mu nic innego, jak powrót do natury. -Zofia Nałkowska


Ź-jest-z-człowiekiem-żeli-nie-pozostaje-mu-nic-innego-jak-powrót-do-natury
Szczęście Powrót Cytaty: W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności. -Emmanuel Levinas


w-trudzie-w-bólu-w-cierpieniu-odnajdujemy-na-powrót-w-czystym-stanie-ostateczność-jaką-jest-tragedia-samotnoś
Szczęście Powrót Cytaty: Im dłużej trwa się w fik­cji tym bar­dziej będzie bo­lał powrót do rzeczywistości  -badtomek


im dłużej-trwa ę-w fik­cji-tym-bar­dziej-będzie-bo­ł-powrót-do rzeczywistoś 
Szczęście Powrót Cytaty: Już tęskniłem za nią, wiedząc, że to jeszcze jed­no z mi­nięć bez­powrot­nych właśnie się dokonuje. -Wojciech Kuczok


już-tęskniłem-za ą-wiedząc-że to jeszcze-jed­no-z mi­ęć-bez­powrot­nych-właśnie ę-dokonuje
Szczęście Powrót Cytaty: Do­tykał mnie wszędzie i przyw­ra­cał czu­cie, przez je­go do­tyk sta­wałam się na powrót. -Wojciech Kuczok


do­tykał-mnie-wszędzie-i przyw­ra­cał-czu­cie-przez-­go-do­tyk-sta­wałam ę-na powrót
Szczęście Powrót Cytaty: Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne. -Józef Stanisław Tischner


Szczęście Powrót Cytaty: Męki miłosne są jak fałszywe banknoty: jeśli ich nie można zastąpić innymi, puszcza się je na powrót w kurs. -Pitigrilli


męki-miłosne-są-jak-fałszywe-banknoty-śli-ich-nie-można-zastąpić-innymi-puszcza-ę-na-powrót-w-kurs
Szczęście Powrót Cytaty: Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa. -Sławomir Wróblewski


szczęście-mniej-za­ży-od pra­cy-ż-nie­szczęście-od lenistwa
Szczęście Powrót Cytaty: Nie­szczęście mie­rzy się tą samą miarą, co szczęście. -Hugo Dionizy Steinhaus


nie­szczęście-mie­rzy ę-tą samą-miarą-co szczęście
Szczęście Powrót Cytaty: Szyb­ko bi­je puls Szczęście ta­kie szczęście mieć Ul­ga - wspólnie znów Krys­ty­na Sz. 20.01.2015r./ insp. -krysta


szyb­ko-bi­-puls-szczęście-­kie-szczęście-mieć-ul­ga- wspólnie-znów-krys­ty­na-sz-20012015r insp
Szczęście Powrót Cytaty: Szczęście jest naszą matką, nie­szczęście - wychowawcą. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


Szczęście Powrót Cytaty: Zauważ ,że brak Je­go od­czu­wasz do­piero gdy zo­baczysz go przy­tulo­nym z inną.. Wte­dy widzisz co bez­powrot­nie utraciłaś. -bluecaffe


zauważ-że-brak-je­go-od­czu­wasz-do­piero-gdy-zo­baczysz-go przy­tulo­nym-z inną-wte­dy-widzisz-co bez­powrot­nie-utraciłaś
Szczęście Powrót Cytaty: Bez­powrot­nie stra­cona jest każda chwi­la, której nie wy­pełnia miłość. -Torquato Tasso


bez­powrot­nie-stra­cona-jest każda-chwi­-której nie wy­pełnia-miłość
Szczęście Powrót Cytaty: We­sołość to je­dyna rzecz, która w gotówce da­je szczęście, wszys­tko in­ne to tyl­ko wek­sel na szczęście. -Arthur Schopenhauer


we­sołość-to ­dyna-rzecz-która-w gotówce-da­-szczęście-wszys­tko-in­ne-to tyl­ko-wek­sel-na szczęście