Szczęściem Cytaty

Go to Gemtracks
Szczęściem Cytaty: Miłość - szczęściem tego świata. -Gustaw Zieliński
Szczęściem Cytaty: Szczęściem może stać się ... cierpliwość. -Lucyna Winnicka
Szczęściem Cytaty: Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek. -Jean Paul Sartre
szczęściem-jednego-człowieka-jest-drugi-człowiek
Szczęściem Cytaty: Dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem. -Sokrates
dla-cierpiących-najmniejsza-radość-jest-szczęściem
Szczęściem Cytaty: Największym szczęściem jest urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
największym-szczęściem-jest-urodzić-ę-dobrym
Szczęściem Cytaty: Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem. -Phil Bosmans
sztuka-życia-to-cieszyć-ę-łym-szczęściem
Szczęściem Cytaty: Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem -Phil Bosmans
sztuka-życia-to-cieszyć-ę-łym-szczęściem
Szczęściem Cytaty: Szczęściem jed­ne­go człowieka jest dru­gi człowiek. -Jean-Paul Sartre
szczęściem-jed­ne­go-człowieka-jest dru­gi-człowiek
Szczęściem Cytaty: Szczęściem jest poślubić swego najlepszego przyjaciela. -Peggy Welch
szczęściem-jest-poślubić-swego-najlepszego-przyjaciela
Szczęściem Cytaty: Tylko szczęśliwy człowiek może innych obdarzyć szczęściem. -Phil Bosmans
tylko-szczęśliwy-człowiek-może-innych-obdarzyć-szczęściem
Szczęściem Cytaty: w go­nit­wie za szczęściem za­pom­niałam uważać na falstarty... -wesolutka214
w go­nit­wie-za szczęściem-za­pom­niałam-uważać-na falstarty
Szczęściem Cytaty: Tylko szczęśliwy człowiek może innych obdarzyć szczęściem -Phil Bosmans
tylko-szczęśliwy-człowiek-może-innych-obdarzyć-szczęściem
Szczęściem Cytaty: Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha. -Jan Vianney Św
jedynym-szczęściem-na-ziemi-jest-świadomość-że-bóg-nas-kocha
Szczęściem Cytaty: Szczęściem, nie jesteśmy obowiązani być podobnymi do swoich portretów. -Anatol France
szczęściem-nie-jesteśmy-obowiązani-być-podobnymi-do-swoich-portretów
Szczęściem Cytaty: Naj­większym nie­szczęściem porządnych ludzi jest tchórzostwo. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Szczęściem Cytaty: Grzeszyłem myślą. Po­ganiałem nadzieję -  Grzech? Te­raz szczęściem. 1.07.2015r. - 3.10.20015r. -fyrfle
grzeszyłem-myślą-po­ganiałem-nadzieję- -grzech-te­raz-szczęściem-1072015r- 31020015r
Szczęściem Cytaty: tak zim­ny wieczór gdy wokół wszys­cy grzeją się szczęściem  -AlexWolf
tak-zim­ny-wieczór-gdy-wokół-wszys­cy-grzeją ę-szczęściem 
Szczęściem Cytaty: Bardzo często okazuje się, że szczęściem jest nie wiedzieć wszystkiego. -H. Jackson Brown
bardzo-często-okazuje-ę-że-szczęściem-jest-nie-wiedzieć-wszystkiego
Szczęściem Cytaty: Szczęściem jest chwi­la, gdy za­miast marzyć zaczy­namy wspominać. -Ryder
szczęściem-jest chwi­-gdy-za­miast-marzyć-zaczy­namy-wspominać
Szczęściem Cytaty: Kiedy miłość jest wystarczająco silna, oczekiwanie staje się szczęściem. -Simone de Beauvoir
kiedy-miłość-jest-wystarczająco-silna-oczekiwanie-staje-ę-szczęściem
Szczęściem Cytaty: Jeśli niewiedza jest szczęściem, skąd tylu nieszczęśliwych na tym świecie? -Oscar Levant
jeśli-niewiedza-jest-szczęściem-skąd-tylu-nieszczęśliwych-na-tym-świecie
Szczęściem Cytaty: Wios­na. Kwitną bzy. Żyję w świecie miłości. Bez pachnie szczęściem. -Emilia Szumiło
wios­na-kwitną bzy-Żyję-w świecie-miłoś-bez-pachnie-szczęściem
Szczęściem Cytaty: Szczęściem, nie jes­teśmy obo­wiąza­ni być po­dob­ny­mi do swoich portretów. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Szczęściem Cytaty: Szczęściem jest rozpłynąć się w twórczej pracy, żyć w zgodzie z wewnętrznymi predyspozycjami. -Zenta Maurina
szczęściem-jest-rozpłynąć-ę-w-twórczej-pracy-żyć-w-zgodzie-z-wewnętrznymi-predyspozycjami
Szczęściem Cytaty: Trzeba mieć zawsze coś do pragnienia, by nie być nieszczęśliwym swym szczęściem. -Baltazar Gracian Y Morales
trzeba-mieć-zawsze-coś-do-pragnienia-by-nie-być-nieszczęśliwym-swym-szczęściem
Szczęściem Cytaty: Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosie -Phil Bosmans
ze-szczęściem-czasami-bywa-tak-jak-z-okularami-szuka-ę-ich-a-one-siedzą-na-nosie
Szczęściem Cytaty: Nie na­zywaj mnie swoim szczęściem, bo­wiem szczęście co ja­kiś czas nas opuszcza. -Nicole
nie-na­zywaj-mnie-swoim-szczęściem-bo­wiem-szczęście-co ja­kiś-czas-nas-opuszcza
Szczęściem Cytaty: Gdy­by szczęście trwało dłużej niż chwilę nie byłoby szczęściem. Było by codziennością. -qches
gdy­by-szczęście-trwało-dłużej-ż-chwilę-nie byłoby-szczęściem-było by codziennośą
Szczęściem Cytaty: Nikt nie wie, czy to jest szczęście, ale zawsze wiemy, co było szczęściem. -Anonim
nikt-nie-wie-czy-to-jest-szczęście-ale-zawsze-wiemy-co-było-szczęściem
Szczęściem Cytaty: Naj­większym szczęściem kla­syków jest z pew­nością to, że już nie żyją. -Ryūnosuke Akutagawa
naj­większym-szczęściem-kla­syków-jest z pew­nośą-to-że już-nie żyją
Szczęściem Cytaty: Dla cier­piących naj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kim szczęściem. -Sokrates
dla-cier­piących-naj­mniej­sza-ra­dość-jest wiel­kim-szczęściem
Szczęściem Cytaty: Naj­większym szczęściem jest - rzekła - kichnąć, kiedy się ma ochotę. Wszys­cy zdębieli. -Lucy Maud Montgomery
naj­większym-szczęściem-jest - rzekła- kichnąć-kiedy ę- ochotę-wszys­cy-zdębieli
Szczęściem Cytaty: Chciano za szczęściem rozpisać listy gończe, ale nikt nie umiał podać rysopisu. -Wiesław Leon Brudziński
chciano-za-szczęściem-rozpisać-listy-gończe-ale-nikt-nie-umiał-podać-rysopisu
Szczęściem Cytaty: Bo­gowie wiedzą: śmierć jest nie­szczęściem, inaczej chętnie umiera­liby sami. -Safona
bo­gowie-wiedzą-śmierć-jest nie­szczęściem-inaczej-chętnie-umiera­liby-sami
Szczęściem Cytaty: Szczęście to ulot­na chwi­la, lecz czy na­zywało by się szczęściem gdy­by trwało wiecznie?  -Poetaznikąd
szczęście-to ulot­na-chwi­-lecz-czy-na­zywało-by ę-szczęściem-gdy­by-trwało-wiecznie