Szcze­ry Cytaty

Szcze­ry Cytaty: Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane. -szajbuss


szcze­rość-dzi­siaj-to nie za­leta-ale-wa­da-bo by­cie-szcze­rym-w dzi­siej­szych-cza­sach-jest przejebane
Szcze­ry Cytaty: Je­dynie kon­fron­tacja z fo­bią jest me­todą na fo­bię. Dokład­nie na za­sadzie szcze­pion­ki. Szcze­pisz so­bie podświadomość. -Janusz Leon Wiśniewski


je­dynie-kon­fron­tacja-z fo­bią-jest me­todą-na fo­bię-dokład­nie na za­sadzie-szcze­pion­ki-szcze­pisz so­bie
Szcze­ry Cytaty: Pro­mień światła roz­szcze­pia się jeszcze na coś zu­pełnie in­ne­go niż bar­wy. A przy­naj­mniej jest on zdol­ny do ta­kiego uducho­wienia, w którym dusza roz­szcze­pia się na właści­we so­bie bar­wy. Ko­muż nie przyj­dzie na myśl spoj­rze­nie kochanków?  -Novalis


Szcze­ry Cytaty: Mówisz, że mo­ge Ci zaufać. Sa­ma nie wiem. Obiecu­jesz, przyżekasz... To nie dla mnie. Nie chcę się rozczarować, jak niewin­ne szcze­nie, które zaufało człowiekowi. Wziął szcze­niaka ze schronisk. A do­rosłego psa wyrzu­cił, jak zurzytą zabawkę. Wy­wiózł, porzu­cił, zostawił... Bo­je sie, że zos­ta­ne porzu­cona i ni­komu nie zaufam... jak pies, który zos­tał wywieziony... -Nieżywy


Szcze­ry Cytaty: Szcze­rość by­wa samolubna. -płonąca


szcze­rość-by­wa-samolubna
Szcze­ry Cytaty: Śmiech - to szcze­re króles­two człowieka. -François Rabelais


Szcze­ry Cytaty: Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje.... -stokrotka123


je­den-szcze­ry-uśmiech-tak-wiele-daje
Szcze­ry Cytaty: `Piątko­we smut­ki mie­szczę w pa­pier­ku po gorzkiej czekoladzie. -bluecaffe


`piątko­we-smut­ki-mie­szczę-w pa­pier­ku-po gorzkiej-czekoladzie
Szcze­ry Cytaty: Szcze­rość poszu­kiwa­na cecha wśród ludzi... -stokrotka123


szcze­rość-poszu­kiwa­na-cecha-wśród-ludzi
Szcze­ry Cytaty: Szcze­ry śmiech to je­dyny praw­dzi­wy od­poczy­nek umysłu. -jatoja


szcze­ry-śmiech-to ­dyny-praw­dzi­wy-od­poczy­nek-umysłu
Szcze­ry Cytaty: Początkujący ju­dasz wkłada w po­całunek wiele szcze­rego uczucia. -Wiesław Brudziński


początkujący-ju­dasz-wkłada-w po­całunek-wiele-szcze­rego-uczucia
Szcze­ry Cytaty: Szcze­rość jest jeszcze trud­niej­sza od matematyki. -Jan Kurczab


szcze­rość-jest jeszcze-trud­niej­sza-od matematyki
Szcze­ry Cytaty: Nie­szcze­rość jest wro­giem każdej przyjaźni. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Szcze­ry Cytaty: Szcze­rość rodzi niena­wiść, ustępli­wość - przyjaciół. -Terencjusz


szcze­rość-rodzi-niena­wiść-ustępli­wość- przyjaciół
Szcze­ry Cytaty: Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei. -Karl Kraus


zaz­drość-jest szcze­kaniem-psa-które-wa­bi-złodziei
Szcze­ry Cytaty: Często kształce­nie ko­biet jest szcze­pieniem gruszek na wierzbie. -Aleksander Świętochowski


często-kształ­nie-ko­biet-jest szcze­pieniem-gruszek-na wierzbie
Szcze­ry Cytaty: każdy łyk kawy pie­szczę jak Two­je ciało - czas namiętności  -Maverick123


każdy-łyk-kawy-pie­szczę-jak two­-ciało-czas-namiętnoś 
Szcze­ry Cytaty: wy­dyma­na sucz na pies­ka była brana szcze­niąt nie będzie  -Cykam


wy­dyma­na-sucz-na-pies­ka-była-brana-szcze­ąt-nie będzie