Szczerości Cytaty

Szczerości Cytaty: Artysta musi umieć przekonywać ludzi o szczerości swoich kłamstw. -Pablo Picasso


artysta-musi-umieć-przekonywać-ludzi-o-szczeroś-swoich-kłamstw
Szczerości Cytaty: Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości  -natalia(__ups


ro­bienie-dob­rej-mi­ny-do złej-gry-to jeszcze-nie gwa­ran­cja-szczeroś 
Szczerości Cytaty: W istocie rzeczy, gdy pozbawić przyjaźń szczerości, staje się ona cnotą na pokaz. -Montesquieu


w-istocie-rzeczy-gdy-pozbawić-przyjaźń-szczeroś-staje-ę-ona-cnotą-na-pokaz
Szczerości Cytaty: Ileż to nas kosztuje, jakich długich wahań, zanim zaczynamy powątpiewać o szczerości tych, których kochamy! -Marianna Acoforado


ileż-to-nas-kosztuje-jakich-długich-wahań-zanim-zaczynamy-powątpiewać-o-szczeroś-tych-których-kochamy
Szczerości Cytaty: Wiara, że się już nigdy nikogo nie pokocha, jest sprawdzianem wielkości uczucia, jego szczerości i głębi. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


wiara-że-ę-już-nigdy-nikogo-nie-pokocha-jest-sprawdzianem-wielkoś-uczucia-jego-szczeroś-i-głębi
Szczerości Cytaty: Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... -blacksun


fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś
Szczerości Cytaty: Gdzie nie ma szczerości, tam nie ma miłości. -Eliza Orzeszkowa