Szczyt Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Szczyt Cytaty: Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
Szczyt Cytaty: Szczyt brakoróbstwa: wieża Bubel. -Zbigniew Waydyk
Szczyt Cytaty: Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-aforystyki-trylogia-w-trzech-słowach
Szczyt Cytaty: Kre­tynizm: szczyt roz­wo­ju głupca. -Bujak Bogusław
kre­tynizm-szczyt-roz­wo­ju-głupca
Szczyt Cytaty: Miłość to szczyt uwikłania, połączonego z ogłupianiem. -Witold Gombrowicz
miłość-to-szczyt-uwikłania-połączonego-z-ogłupianiem
Szczyt Cytaty: Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku. -Anonim
szczyt-głupoty-zdobywa-ę-bez-wysiłku
Szczyt Cytaty: Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-afo­rys­ty­ki-try­logia-w trzech-słowach
Szczyt Cytaty: Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz
szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Szczyt Cytaty: Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego. -Urszula Zybura
szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
Szczyt Cytaty: Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła
szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
Szczyt Cytaty: Szczyt pra­wa jest często szczy­tem zła. -Terencjusz
szczyt-pra­wa-jest często-szczy­tem-zła
Szczyt Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swoim-portretem
Szczyt Cytaty: Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami. -Kazimierz Chyła
przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami
Szczyt Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
Szczyt Cytaty: Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew - człowieka. -Lao-Tse
wejście-na-szczyt-góry-zamęczyć-może-konia-gniew-człowieka
Szczyt Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Szczyt Cytaty: Im bardziej stromą pójdziesz drogą, rym wcześniej osiągniesz szczyt. -Wolfgang Goes
im-bardziej-stromą-pójdziesz-drogą-rym-wcześniej-osiągniesz-szczyt
Szczyt Cytaty: Szczyt roztargnienia: zgubić się w tłumie i przekazać policji swój rysopis. -Alfons Allais
szczyt-roztargnienia-zgubić-ę-w-tłumie-i-przekazać-policji-swój-rysopis
Szczyt Cytaty: Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
Szczyt Cytaty: Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie siebie. -Leopold Staff
jedyna-godna-rzecz-na-świecie-twórczość-a-szczyt-twórczoś-to-tworzenie-siebie
Szczyt Cytaty: Chmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych, którzy są na dole. -Jerzy Drobnik
chmu­ry-zak­ry­wają-szczyt-tyl­ko-dla-tych-którzy-są na dole
Szczyt Cytaty: • 
 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
Szczyt Cytaty: Mu­sisz tyl­ko wdra­pać się na szczyt. Po­tem będzie już z górki. -bloodymery
mu­sisz-tyl­ko-wdra­pać ę-na szczyt-po­tem-będzie-już-z górki
Szczyt Cytaty: Jak osiągnąć szczyt Kiedy żad­ne­go kroku Zro­bić nie można  -Taiyono Kudarashi
jak-osiągnąć-szczyt-kiedy-żad­ne­go-kroku-zro­bić-nie można 
Szczyt Cytaty: Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół!  -Stanisław Lem
na szczyt-można-wejść-ale-wszys­tkie-dro­gi-ze szczy­-pro­wadzą-w dół 
Szczyt Cytaty: Szczyt miłości, wier­ności i stałości - kiedy zdradza się żonę z ko­bietą po­dobną do niej. -Alfred Aleksander Konar
szczyt-miłoś-wier­noś-i stałoś- kiedy-zdradza ę-żonę-z ko­bietą-po­dobną-do niej
Szczyt Cytaty: Każda istota wtedy jest tylko piękna, gdy osiągnie szczyt swego naturalnego rozwoju. -Johann Peter Eckermann
każda-istota-wtedy-jest-tylko-piękna-gdy-osiągnie-szczyt-swego-naturalnego-rozwoju
Szczyt Cytaty: Dla ko­goś szczyt marzeń może być przy twoim bo­ku. Z cyk­lu po­wieści
dla-ko­goś-szczyt-marzeń-może-być-przy-twoim-bo­ku-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Szczyt Cytaty: Ile ra­zy mam upa­dać, ile ra­zy się pod­no­sić by osiągnąć szczyt. -Ryder
ile-ra­zy-mam-upa­dać-ile-ra­zy ę-pod­no­ć-by osiągnąć-szczyt
Szczyt Cytaty: Gdy już dostaniemy się na sam szczyt, upewnijmy się, że rynek o tym wie. -Jack Trout
gdy-już-dostaniemy-ę-na-sam-szczyt-upewnijmy-ę-że-rynek-o-tym-wie
Szczyt Cytaty: Od niedomówienia do niedomówienia pow­sta­je ra­dość i szczyt spełnienia. -MistrzyniPióra
od niedomówienia-do niedomówienia-pow­sta­-ra­dość-i szczyt-spełnienia
Szczyt Cytaty: Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo -Julian Przyboś
alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
Szczyt Cytaty: Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy. -Aleksander Świętochowski
im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
Szczyt Cytaty: Najbardziej pożądana rzecz na świecie - pieniądze. Jak zdobyć pieniądze: zapracować, dostać, znaleźć i ukraść. Wydawanie cudzych pieniędzy na cudze potrzeby - to szczyt wyrafinowania. -Alicja Dubniewicz
najbardziej-pożądana-rzecz-na-świecie-pieniądze-jak-zdobyć-pieniądze-zapracować-dostać-znaleźć-i-ukraść-wydawanie-cudzych-pieniędzy
Szczyt Cytaty: Nie należy wspinać się na szczyt, jeśli się nie wie, co leży po jego drugiej stronie. -Richard Nixon
nie-należy-wspinać-ę-na-szczyt-śli-ę-nie-wie-co-ży-po-jego-drugiej-stronie