Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty

Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz


szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami. -Madeleine Delbrer


prawda-jest-szczytem-między-dwoma-przepaściami
Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Szyk jest deską ratunku brzydkich kobiet i szczytem doskonałości pięknych. -Anita


szyk-jest-deską-ratunku-brzydkich-kobiet-i-szczytem-doskonałoś-pięknych
Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Siła jest dziwów, lecz przecież człowiek szczytem dziwów w świecie. -Sofokles


siła-jest-dziwów-lecz-przecież-człowiek-szczytem-dziwów-w-świecie
Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Jeśli godność nauk oceniać mamy według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą jedni nazywają astronomią, inni astrologią, a wielu z dawniejszych - szczytem matematyki. -Mikołaj Kopernik


Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Nie gromadzić,lecz eliminować.Nie zwiększać,lecz zmniejszać.Szczytem kultywowania jest zawsze prostota. -Bruce Lee


nie-gromadzićlecz-eliminowaćnie-zwiększaćlecz-zmniejszaćszczytem-kultywowania-jest-zawsze-prostota
Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Wspinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok - to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. -Anna Kamieńska


Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich


Szczytem Ko­puły Cyrku Cytaty: Po cyr­ku zostawała wydeptana sucha trawa i ja­kaś dziw­na nostalgia Mój ko­lega z podwórka marzył by ak­ro­batą być w cyrku który wy­dyma policzki ludzkim śmie­chem i wo­nią kucyków Pa­miętam jak na drzewie za­wie­szo­ny głową w dół uda­wał akrobatę a później wzniecił kurz i huk zab­ra­li go na sygnale spod złotej renety w po­połud­nie upalne W re­zul­ta­cie nie ma pracy i źle poskładaną drżącą rękę wy­ciąga za datkiem pod spożyw­czym sklepem. (Ro­bert kędzierzawy ma już po czterdziestce). -marka