Szkołą Jest Cytaty

Szkołą Jest Cytaty: Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary. -Christian Schutz


dzień-powszedni-jest-właściwą-szkołą-życia-i-z-pewnośą-też-szkołą-wiary
Szkołą Jest Cytaty: Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła. -Adolf Dygasiński


szkoła-psu­-zwyk­-to-co zro­bił-dom-więc-dom-ro­bi-od­wet-i psu­-to-co ro­bi-szkoła
Szkołą Jest Cytaty: Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i psuje to, co robi szkoła. -Adolf Dygasiński


szkoła-psuje-zwykle-to-co-zrobił-dom-więc-dom-robi-odwet-i-psuje-to-co-robi-szkoła
Szkołą Jest Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


Szkołą Jest Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


Szkołą Jest Cytaty: Najlepszą szkołą jest doświadczenie -przysłowie arabskie


Szkołą Jest Cytaty: Miłość jest szkołą be­zin­te­resow­ne­go egoizmu. -aforystokrata


miłość-jest szkołą-be­zin­te­resow­ne­go-egoizmu
Szkołą Jest Cytaty: Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna. -Hipokrates


jedyną-właściwą-szkołą-chirurga-jest-wojna
Szkołą Jest Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna
Szkołą Jest Cytaty: Małżeństwo jest szkołą średnią przyjemności i uniwersytetem rezygnacji. -Tennessee Williams


małżeństwo-jest-szkołą-średnią-przyjemnoś-i-uniwersytetem-rezygnacji
Szkołą Jest Cytaty: Wyższą szkołą ludzi małej wiary jest demagogia. -Anna Jokai


wyższą-szkołą-ludzi-łej-wiary-jest-demagogia
Szkołą Jest Cytaty: Jeżeli małżeństwo jest szkołą życia, to uczniem w tej szkole jest najczęściej mąż. -Józef Bułatowicz


jeżeli-łżeństwo-jest-szkołą-życia-to-uczniem-w-tej-szkole-jest-najczęściej-mąż
Szkołą Jest Cytaty: Szkoła nie uczy jed­nej ważnej rzeczy: że z upływem lat co­raz trud­niej jest być po pros­tu człowiekiem. -Mark Haddon


szkoła-nie uczy-jed­nej-ważnej-rzeczy-że z upływem-lat-co­raz-trud­niej-jest być-po pros­-człowiekiem
Szkołą Jest Cytaty: Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć. -Benjamin Franklin


doświadczenie-jest-bardzo-kosztowną-szkołą-niemniej-istnieją-głupcy-którzy-w-żadnej-innej-niczego-nie-umieją-ę-nauczyć
Szkołą Jest Cytaty: Szkoła bez kar­ności jest jak młyn bez wody. -Jan Amos Komeński


szkoła-bez-kar­noś-jest jak młyn-bez-wody
Szkołą Jest Cytaty: Szkoła bez karności jest jak młyn bez wody. -Jan Amos Komeński


Szkołą Jest Cytaty: Młodość nie po­win­na na naukę do grobów schodzić. To nie jest szkoła życia. -Wacław Berent


młodość-nie po­win­na-na naukę-do grobów-schodzić-to nie jest szkoła-życia
Szkołą Jest Cytaty: Młodość nie powinna na naukę do grobów schodzić. To nie jest szkoła życia. -Wacław Berent


młodość-nie-powinna-na-naukę-do-grobów-schodzić-to-nie-jest-szkoła-życia