Szkołą Cytaty

Szkołą Cytaty: Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary. -Christian Schutz


dzień-powszedni-jest-właściwą-szkołą-życia-i-z-pewnośą-też-szkołą-wiary
Szkołą Cytaty: Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła. -Adolf Dygasiński


szkoła-psu­-zwyk­-to-co zro­bił-dom-więc-dom-ro­bi-od­wet-i psu­-to-co ro­bi-szkoła
Szkołą Cytaty: Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i psuje to, co robi szkoła. -Adolf Dygasiński


szkoła-psuje-zwykle-to-co-zrobił-dom-więc-dom-robi-odwet-i-psuje-to-co-robi-szkoła
Szkołą Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


Szkołą Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


Szkołą Cytaty: Prawdziwa szkoła to warsztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon


Szkołą Cytaty: Najlepszą szkołą jest doświadczenie -przysłowie arabskie


Szkołą Cytaty: Szkoła to więzienie z możli­wością dokształcania. -Robertson Davies


szkoła-to więzienie-z możli­wośą-dokształcania
Szkołą Cytaty: Doświadczenie to dobra szkoła, ale bardzo droga. -Heinrich Heine


doświadczenie-to-dobra-szkoła-ale-bardzo-droga
Szkołą Cytaty: Życie to nieustanna szkoła lekcji udzielanych i przyjmowanych. -Czesław Banach


Życie-to-nieustanna-szkoła-lekcji-udzielanych-i-przyjmowanych
Szkołą Cytaty: Praw­dzi­wa szkoła to war­sztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon


Szkołą Cytaty: Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna. -Hipokrates


jedyną-właściwą-szkołą-chirurga-jest-wojna
Szkołą Cytaty: Miłość jest szkołą be­zin­te­resow­ne­go egoizmu. -aforystokrata


miłość-jest szkołą-be­zin­te­resow­ne­go-egoizmu
Szkołą Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna
Szkołą Cytaty: Małżeństwo jest szkołą średnią przyjemności i uniwersytetem rezygnacji. -Tennessee Williams


małżeństwo-jest-szkołą-średnią-przyjemnoś-i-uniwersytetem-rezygnacji
Szkołą Cytaty: Wyższą szkołą ludzi małej wiary jest demagogia. -Anna Jokai


wyższą-szkołą-ludzi-łej-wiary-jest-demagogia
Szkołą Cytaty: Szkoła to miejsce, w którym zaczynamy tracić naszą własną osobowość. -Michel Tournier


szkoła-to-miejsce-w-którym-zaczynamy-tracić-naszą-własną-osobowość
Szkołą Cytaty: Szkołą przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. -Albert Camus


szkołą-przygotowuje-dzieci-do-życia-w-świecie-który-nie-istnieje