Szkoda Cytaty

Szkoda Cytaty: Szkoda, że do raju jedzie się karawanem. -Stanisław Jerzy Lec


Szkoda Cytaty: Szkoda, że nie można żyć na brudno. -Urszula Zybura


szkoda-że-nie-można-żyć-na-brudno
Szkoda Cytaty: Szkoda, że państwo nie mogą tego widzieć! -Wojciech Trojanowski


Szkoda Cytaty: Lepiej być mądrym przed szkodą, niż po szkodzie. -Anonim


lepiej-być-mądrym-przed-szkodą-ż-po-szkodzie
Szkoda Cytaty: Szkoda, że nasz język nie smakuje naszych słów. -Antoni Regulski


szkoda-że-nasz-język-nie-smakuje-naszych-słów
Szkoda Cytaty: Szkoda drzewa, które nie wyszumiało całej melodii. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Szkoda Cytaty: Szkoda, że szczęścia nie można znaleźć na drodze do niego. -Stanisław Jerzy Lec


szkoda-że-szczęścia-nie-można-znaleźć-na-drodze-do-niego
Szkoda Cytaty: Wiosna ubiera drzewa, szkoda że nas nie przyodziewa. -Tadeusz Gicgier


wiosna-ubiera-drzewa-szkoda-że-nas-nie-przyodziewa
Szkoda Cytaty: Niektórzy ludzie są aż tak żałośni, że aż ich nie szkoda. -Angelique Cruelty


niektórzy-ludzie-są aż tak-żałoś-że aż ich-nie szkoda
Szkoda Cytaty: Bawię się świetnie; szkoda, że was tu nie ma - zamiast mnie. -William Wharton


Szkoda Cytaty: Szkoda, że koleje losu nie mają biletów powrotnych. -Jadwiga Rutkowska


szkoda-że-koleje-losu-nie-mają-biletów-powrotnych
Szkoda Cytaty: Czas to dobry nauczyciel. Szkoda tylko, że uśmierca swoich uczniów. -Kurt Goetz


czas-to-dobry-nauczyciel-szkoda-tylko-że-uśmierca-swoich-uczniów
Szkoda Cytaty: To złodziejskie serce, które ze szkodą drugich chce być bogate. -Piotr Skarga


to-złodziejskie-serce-które-ze-szkodą-drugich-chce-być-bogate
Szkoda Cytaty: Życie wciąż na nowo pisze scenariusze szczęścia. Szkoda, że na ludzkiej skórze. -Antoni Regulski


Życie-wciąż-na-nowo-pisze-scenariusze-szczęścia-szkoda-że-na-ludzkiej-skórze
Szkoda Cytaty: Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. -Jan Kochanowski


nową-przypowieść-polak-sobie-kupi-że-i-przed-szkodą-i-po-szkodzie-głupi
Szkoda Cytaty: Przedarta na pół Ja kartka Ty papieru... Nie do sklejenia historia do kosza szkoda... -Uśmiechnięta Anielica


przedarta-na-pół-ja-kartka-ty-papieru-nie-do-sklejenia-historia-do-kosza-szkoda
Szkoda Cytaty: To złodziej­skie ser­ce, które ze szkodą dru­gich chce być bogate. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)


to złodziej­skie-ser­-które-ze szkodą-dru­gich-chce-być-bogate
Szkoda Cytaty: To moje życie i ja decyduję! I żadnej decyzji nie zamierzam żałować, bo na to szkoda zdrowia! -Daniel Janik


to-moje-życie-i-ja-decyduję-i-żadnej-decyzji-nie-zamierzam-żałować-bo-na-to-szkoda-zdrowia