Szkodliwa Książka Cytaty

Szkodliwa Książka Cytaty: Książka wielkiego człowieka jest kompromisem pomiędzy nim a czytelnikiem. -Eugène Delacroix


książka-wielkiego-człowieka-jest-kompromisem-pomiędzy-nim-a-czytelnikiem
Szkodliwa Książka Cytaty: Przyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy. -Karol May


przyszłość-jest jak książka-której do­tychczas-nie czytaliśmy
Szkodliwa Książka Cytaty: Kobieta jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi. -Anatol France


kobieta-jest-jak-książka-przeglądając-zawsze-ę-na-coś-natrafi
Szkodliwa Książka Cytaty: Miłość jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi. -Anatol France


miłość-jest-jak-książka-przeglądając-zawsze-ę-na-coś-natrafi
Szkodliwa Książka Cytaty: Pier­wsza książka, po­całunek, ucie­czka z do­mu są zaw­sze najlepsze. -Clifton Fadiman


pier­wsza-książka-po­całunek-ucie­czka-z do­mu-są zaw­sze-najlepsze
Szkodliwa Książka Cytaty: Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji. -Karol Darwin


Szkodliwa Książka Cytaty: Życie jest jak książka: im dłużej ją czytasz, tym lepiej rozumiesz wątek. -Pino Pellegrino


Życie-jest-jak-książka-im-dłużej-ją-czytasz-tym-lepiej-rozumiesz-wątek
Szkodliwa Książka Cytaty: Ko­bieta jest jak książka. Przeglądając, zaw­sze się na coś natrafi. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Szkodliwa Książka Cytaty: Pisarz powinien być milczący, jak milcząca jest jego książka na półce. -Ivo Andrić


pisarz-powinien-być-milczący-jak-milcząca-jest-jego-książka-na-pół
Szkodliwa Książka Cytaty: Lus­tro jest na­jod­po­wied­niej­szą książką dla kobiety. -Kazimierz Perzyński


lus­tro-jest na­jod­po­wied­niej­szą-książką-dla-kobiety
Szkodliwa Książka Cytaty: Klasyka: książka, którą wszyscy chwalą, lecz nikt jej nie czyta. -Mark Twain


klasyka-książka-którą-wszyscy-chwalą-lecz-nikt-jej-nie-czyta
Szkodliwa Książka Cytaty: Nic bardziej nie tamuje postępu wiedzy niż zła książka sławnego autora. -Charles Louis Montesquieu


nic-bardziej-nie-tamuje-postępu-wiedzy-ż-zła-książka-sławnego-autora
Szkodliwa Książka Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta niż małe słówko niosące radość. -Gerhard Jung


książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-łe-słówko-niosą-radość
Szkodliwa Książka Cytaty: Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedla ona apostoła. -Georg Christoph Lichtenberg


książka-jest-lustrem-gdy-zajrzy-do-niej-łpa-nie-odzwierciedla-ona-apostoła
Szkodliwa Książka Cytaty: Kobieta współczesna to efektowna książka o pięknie zdobionej oprawie, najczęściej bez daty wydania. -Felicja Stendingowa


kobieta-współczesna-to-efektowna-książka-o-pięknie-zdobionej-oprawie-najczęściej-bez-daty-wydania
Szkodliwa Książka Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska


książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Szkodliwa Książka Cytaty: Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czy­tają tyl­ko jedną stronę. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Szkodliwa Książka Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić. -Gerhard Jung


książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-które-potrafi-rozweselić