Szlaki Przez Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Szlaki Przez Cytaty: Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię. Jego umysł wytycza szlaki przez Galaktykę Absurdu. -Rene Char
człowiek-zdolny-jest-do-czynów-przekształcających-wyobraźę-jego-umysł-wytycza-szlaki-przez-galaktykę-absurdu
Szlaki Przez Cytaty: W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. -Jacek Kaczmarski
Szlaki Przez Cytaty: W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. -Jacek Kaczmarski
w nas-jest raj-piekło-i do obu-szlaki
Szlaki Przez Cytaty: Zwal­niam, gdy widzę czerwone Two­ja skóra pali jak ogień. Ciało już mrowi a war­gi się śpieszą, gdy prze­mie­rzam szlaki roz­grza­nymi dłońmi. Ja Cię kręcę a Ty pchasz mnie dalej chce jeszcze trochę popieprzyć. -mercy
Szlaki Przez Cytaty: Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem. -Cyprian Kamil Norwid
Szlaki Przez Cytaty: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi -Jan Paweł II
człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-posiada-lecz-przez-to-kim-jest-nie-przez-to-co-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
Szlaki Przez Cytaty: chciałabym być to­nem wy­bija­nym szep­tem de­likat­nym lecz słyszanym pro­mieniem światła liżącym twarze śla­dami stóp na ciepłym bulwarze mok­rym po­ran­kiem budzącym ptaki wiat­rem który prze­ciera swe szlaki szu­mem biegnącym po blis­kiej łące ga­sić za­palać codzien­nie słońce... A gdy mnie zab­raknie tak naprawdę... ...chciałabym zais­tnieć w tobie. -Papużka
Szlaki Przez Cytaty: Są śla­dy stóp, za który­mi go­towi jes­teśmy iść przez pus­ty­nie i są na­macal­ne ręce, przez które nie chce­my zos­tać w oazie. Z cyk­lu po­wieści
Szlaki Przez Cytaty: Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy tzn. przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy tzn. przez to, co słyszy. -Aldous Huxley
mężczyzna-poddaje-ę-urokowi-przez-oczy-tzn-przez-to-co-widzi-kobieta-poddaje-ę-urokowi-przez-uszy-tzn-przez-to-co-słyszy
Szlaki Przez Cytaty: Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy, czyli przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy, czyli przez to, co słyszy. -Aldous Huxley
mężczyzna-poddaje-ę-urokowi-przez-oczy-czyli-przez-to-co-widzi-kobieta-poddaje-ę-urokowi-przez-uszy-czyli-przez-to-co-słyszy
Szlaki Przez Cytaty: Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. -Jan Paweł II
człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-nie-przez-to-kim-jest-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
Szlaki Przez Cytaty: Równowaga fizyczna w naturze istnieje przez powszechność, duchowa - przez wyjątkowość. -Władysław Grzeszczyk
równowaga-fizyczna-w-naturze-istnieje-przez-powszechność-duchowa-przez-wyjątkowość
Szlaki Przez Cytaty: Człowiek woli patrzeć przez dziurkę od klucza niż przez lunetę. -Karl Farkas
człowiek-woli-patrzeć-przez-dziurkę-od-klucza-ż-przez-lunetę
Szlaki Przez Cytaty: Jedni przez grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają. -William Shakespeare
jedni-przez-grzech-ę-wznoszą-inni-przez-cnotę-upadają
Szlaki Przez Cytaty: Wzniosłość to groza opanowana przez piękno, a więc przez nadzieję. -Anna Pogonowska
wzniosłość-to-groza-opanowana-przez-piękno-a-więc-przez-nadzieję
Szlaki Przez Cytaty: Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy a ko­biecie przez uszy. -Ludwika Godlewska
miłość-wchodzi-mężczyźnie-przez-oczy-a ko­biecie-przez-uszy
Szlaki Przez Cytaty: Co Ty ro­biłaś przez ty­le cza­su? Jechałaś na skróty przez Ka­nał Panamski?  -Woody Allen
co ty ro­biłaś-przez-ty­-cza­su-jechałaś-na skróty-przez-ka­nał-panamski 
Szlaki Przez Cytaty: Modlitwa przechodzi nie przez rozum, lecz przez serce. -Carlo Carretto
modlitwa-przechodzi-nie-przez-rozum-lecz-przez-serce
Szlaki Przez Cytaty: Przez jedną chwilę mogę od­czuć więcej, niż przez całe życie.. -AnDree
przez-jedną-chwilę-mogę-od­czuć-więcej-ż-przez-całe-życie
Szlaki Przez Cytaty: Popularność to miła rzecz przez pierwsze dwa miesiące i udręka przez następne lata. -Zofia Loren
popularność-to-miła-rzecz-przez-pierwsze-dwa-miesią-i-udręka-przez-następne-lata
Szlaki Przez Cytaty: W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. -Budda
w-konfrontacji-strumienia-ze-skałą-strumień-zawsze-wygrywa-nie-przez-swoją-łę-ale-przez-wytrwałość
Szlaki Przez Cytaty: Za­gad­nienia
za­gad­nienia-brak-cza­su-nie roz­wiąże ę-przez-pośpiech-lecz-przez-spokój
Szlaki Przez Cytaty: Do­piero kiedy przej­dziesz przez cier­pienie, przez ból, wte­dy zro­zumiesz miłość. -szantiil
do­piero-kiedy-przej­dziesz-przez-cier­pienie-przez-ból-wte­dy-zro­zumiesz-miłość
Szlaki Przez Cytaty: Idąc drogą Cnoty jest się zawsze wynagradzanym przez ludzi, ale nie przez malarstwo. -Paul Cezanne
idąc-drogą-cnoty-jest-ę-zawsze-wynagradzanym-przez-ludzi-ale-nie-przez-malarstwo
Szlaki Przez Cytaty: Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszy przez szkodę. -Cyprian Kamil Norwid
któż-nie-chciałby-stać-ę-przez-szczęście-głupszy-zamiast-być-mądrzejszy-przez-szkodę
Szlaki Przez Cytaty: Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszym przez szkodę? -Cyprian Kamil Norwid
któż-nie-chciałby-stać-ę-przez-szczęście-głupszy-zamiast-być-mądrzejszym-przez-szkodę
Szlaki Przez Cytaty: Po­pular­ność to miła rzecz przez pier­wsze dwa miesiące i udręka przez następne lata. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)
po­pular­ność-to miła-rzecz-przez-pier­wsze-dwa-miesią-i udręka-przez-następne-lata
Szlaki Przez Cytaty: W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. -Budda Siakjamuni
w-konfrontacji-strumienia-ze-skałą-strumień-zawsze-wygrywa-nie-przez-swoją-łę-ale-przez-wytrwałość
Szlaki Przez Cytaty: Jeśli pracujesz z oddaniem przez osiem godzin, możesz w końcu zostać szefem, by pracować przez dwanaście. -Robert Frost
jeśli-pracujesz-z-oddaniem-przez-osiem-godzin-możesz-w-końcu-zostać-szefem-by-pracować-przez-dwanaście
Szlaki Przez Cytaty: Ogólnie biorąc kobiety znacznie częściej upadają przez swoje nierozważne zachowanie, niż przez rzeczywiste potknięcia. -Ninon De Lenclos
ogólnie-biorąc-kobiety-znacznie-częściej-upadają-przez-swoje-nierozważne-zachowanie-ż-przez-rzeczywiste-potknięcia
Szlaki Przez Cytaty: Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego. -Bernard Haring
długi-most-miłoś-do-boga-idzie-do-brzegu-wiecznoś-tylko-przez-kolejne-najbliższe-filary-przez-miłość-bliźniego
Szlaki Przez Cytaty: Bardziej boli nawet mała krzywda wyrządzona przez przyjaciela niż wielki cios zadany przez nieprzyjaciela. -Urszula Ledóchowska
bardziej-boli-nawet-ła-krzywda-wyrządzona-przez-przyjaciela-ż-wielki-cios-zadany-przez-nieprzyjaciela
Szlaki Przez Cytaty: Kłopoty są sitem, przez które przesiewamy naszych znajomych. Ci, którzy są za duzi, żeby przejść przez to sito, są naszymi przyjaciółmi. -Arlene Francis
kłopoty-są-sitem-przez-które-przesiewamy-naszych-znajomych-ci-którzy-są-za-duzi-żeby-przejść-przez-to-sito-są-naszymi-przyjaciółmi
Szlaki Przez Cytaty: Wszyscy mężczyźni przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski
wszyscy-mężczyź-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Szlaki Przez Cytaty: Wszyscy ludzie przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski
wszyscy-ludzie-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną